​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Autisme

I følgende kan du orientere dig i oplæg, der omhandler autisme. Du kan også se en animeret video, der kan give inspiration til, hvordan du håndterer hverdagen. Den varer 3 minutter og 30 sekunder. 
​​​

​​
Fem oplæg om autisme
Der er fem oplæg indenfor autisme-tematikken samt tre oplæg inden for autisme med samtidige vanskeligheder. 

Efterfølgende findes temaet "Basale behov og pædagogiske værktøjer på tværs af diagnoser", der giver inspiration og konkret hjælp til, hvordan man kan støtte sit barn i almindelige hverdagsfunktioner. 

En stor del af de børn, unge og familier vi møder i BUC vil i en kortere eller længere periode have brug for særlig støtte fra kommunen. Du får i oplæggene omkring ”samarbejde med kommunen”, nederst på siden, en introduktion til den mest centrale lovgivning på området. Husk at du altid kan rette henvendelse til din kommune, hvis du har behov for råd og vejledning.
Oplæggene er af varierende længde – fra ca. fem til ca. 50 minutter.
Autisme og samtidige vanskeligheder


Basale behov, søvn og pædagogiske værktøjerSamarbejdet med kommunen

- Skole og PPR (på vej)


Redaktør