​​​​​​​​​​​

Basale behov og pædagogiske værktøjer på tværs af diagnoser

Mange forældre og pårørende til et barn med psykisk sårbarhed oplever udfordringer i de almindelige hverdagsfunktioner . I temaet "Basale behov, søvn og pædagogiske værktøjer" er der inspiration og konkret hjælp til, hvordan man kan støtte sit barn. 
Oplæggene er af varierende længde – fra ca. otte til ca. 20 minutter.
Redaktør