​​​​​​​​​​​

Samarbejde med kommunen om børn og unge med en psykisk lidelse

​En stor del af de børn, unge og familier vi møder i BUC vil i en kortere eller længere periode have brug for særlig støtte fra kommunen. Du får i oplæggene omkring ”samarbejde med kommunen”, nederst på siden, en introduktion til den mest centrale lovgivning på området. Husk at du altid kan rette henvendelse til din kommune, hvis du har behov for råd og vejledning.
Oplæggene varer ca. otte minutter hver.
- Skole og PPR (på vej)

Redaktør