​​

Mere information

Ungementor og Recovery
Mentorerne arbejder ud fra en recovery-orienteret tilgang i overensstemmelse med den overordnede vision i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centeret. Mentorerne har ikke behandlingsansvar, men har udelukkende fokus på det vi kalder personlig recovery. 

Personlig recovery er en forskningsbaseret tilgang, hvor fokus er den unges livskvalitet. Børne- og Ungdomspsykiatrien samarbejder med Region Hovedstadens Psykiatris Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, hvor du kan læse mere om tilgangen.


Visionen for ungementorer i BUC
At unge skal have mulighed for at møde en mentor, og at mentorerne skal medvirke til at fremme en personlig recovery-proces hos den unge. 

Vi ønsker, at mentor møder den unge ligeværdigt i samtaler, der handler om ungdomsliv og vejen tilbage til hverdagslivet.

Hvordan opstod funktionen?
Tanken om at ansætte ungementorer opstod i Region Hovedstadens opgaveudvalg. Udvalget tæller bl.a. unge, forældre, politikere og repræsentanter fra kommunerne. 

Ønsket i opgaveudvalget var at skabe et mere ungevenligt sundhedsvæsen. Udvalget pegede på en række anbefalinger herunder et ønske om ansættelse af mentorer, særligt i overgangen mellem børneregi og voksenregi på hospitalet. 

Der blev bevilliget penge til ansættelse af mentorer på såvel børneafdelinger i somatikken og i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.​ 

Pr. 1. januar 2022 ansatte Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center tre ungementorer i et halvårligt pilotprojekt i et ambulatorie og et døgnafsnit. I september 2022 regner vi med at ansætte et antal nye mentorer, så vi kan dække endnu flere afsnit. 


Redaktør