​​​​​​​

Mere information

Ungementor og Recovery
Mentorerne arbejder ud fra en recovery-orienteret tilgang i overensstemmelse med den overordnede vision i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Mentorerne har ikke behandlingsansvar, men har udelukkende fokus på det vi kalder personlig recovery. 

Personlig recovery er en forskningsbaseret tilgang, hvor fokus er den unges livskvalitet. Børne- og Ungdomspsykiatrien samarbejder med Region Hovedstadens Psykiatris Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, hvor du kan læse mere om tilgangen.


Visionen for ungementorer i BUC
Vi ønsker, at mentor møder den unge ligeværdigt i samtaler, der handler om ungdomsliv og vejen tilbage til hverdagslivet. Det kan også betyde at svare på spørgsmål om oplevede erfaringer fra eget behandlingsforløb. Ungementors fornemste opgave er altid at gavne den unges recovery. 

Hvordan opstod funktionen?
Tanken om at ansætte ungementorer opstod i Region Hovedstadens Opgaveudvalg. Udvalget tæller bl.a. unge, forældre, politikere og repræsentanter fra kommunerne. 

Opgaveudvalget ønskede at skabe et mere ungevenligt sundhedsvæsen. Udvalget pegede på en række anbefalinger, herunder et ønske om ansættelse af mentorer, særligt i overgangen mellem børne - og voksenregi på hospitalet. 

Der blev bevilliget penge til ansættelse af mentorer på såvel børneafdelinger i somatikken og i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.​ 

Pr. 1. januar 2022 ansatte Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center tre ungementorer i et halvårligt pilotprojekt. I september 2022 ansatte BUC yderligere tre mentorer,  og dækker hermed alle ungeafsnit i centret.  Redaktør