​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kontakt ungementorerne

Måske har du brug for et frirum fra behandlingen? Måske er det svært at skulle tilbage til hverdagen igen? Måske skal du videre til et bosted? Måske er det svært at vide, hvordan du skal svare på spørgsmålene fra dine klassekammerater? 

Vi er ungementorer, og har selv været brugere af Børne- og Ungdomspsykiatrien. Nu er vi kommet godt videre. Vi har helt sikkert ikke alle de rigtige svar, men vi har selv stået i lignende situationer, og vi vil gerne støtte dig der, hvor du er. 

Vi kan fx tilbyde snak, gåtur, kortspil eller det, som giver mening for dig. Vores intention er at skabe et rum, hvor genkendeligheden kan opstå. Vi vil gerne være med til at gøre din tid i Børne- og Ungdomspsykiatrien givende. Der er ikke noget, du ikke må spørge os om, men vigtigst af alt, er der ingen forventninger til dig. 

Book en samtale:

Book en mentor ved at skrive direkte til dem på deres mailadresse.​ 

Samtaler med en mentor handler om det, der er vigtigt for dig. Mange bruger samtalerne til at tale om det, der fylder i hverdagslivet.

Når du booker en samtale med en mentor, skaber vi en fælles ramme for samtalen. Det kan måske være 10 minutter eller op til en time.  

Det er muligt at mødes i et lokale i afsnittet eller til en gåtur ud fra matriklen, som ender tilbage samme sted. Dine forældre orienteres om, at der afholdes en samtale, men den dokumenteres ikke i din journal.

Mentorerne har pligt til at fortælle din behandler, hvis du fortæller om noget som er bekymrende i forhold til din trivsel. 

Samtalerne kan forløbe over flere gange, hvis du ønsker det. Når dit forløb i Børne- og Ungdomspsykiatrien afsluttes, slutter samtaleforløbet. Hvis du overgår til voksenpsykiatrien, kan din mentor hjælpe dig med at skabe kontakt til en mentor i dit nye center. Øverst: Jonas.
Fra venstre nederst: Kamilla, Ludmilla, Maja og Ingeborg.

Redaktør