Psykologpraktik på Psykiatrisk Center Amager

Vi tilbyder praktikforløb til psykologistuderende fra KU. Forløbet varer i 14 uger og ligger i perioderne februar-maj og september-december. Praktikken er i Ambulatorium for Psykoterapi.

Hvordan kommer jeg i praktik på PCA?

Send venligst en motiveret ansøgning og CV til én af praktikvejlederne:

Lea Petersen lea.petersen.02@regionh.dk , Sophie Yung Madsen sophie.yung.madsen@regionh.dk eller Rozhiar Mohammadi Dahlkilde rozhiar.mohammadi.dahlkilde@regionh.dk

Herefter vil du høre nærmere. Der afholdes individuel samtale med den studerende, førend der indgås evt. aftale om et praktikforløb. Vi behandler praktikansøgninger i april/september.

Ambulatorium for Psykoterapi

Psykiatrisk Center Amager, Ambulatorium for psykoterapi.

Digevej 110, 2300 København S

Praktikstedets ansatte

På Ambulatorium for psykoterapi er der ansat psykologer, læger, sygeplejersker, fysioterapeut, ergoterapeut og socialrådgiver. Alle behandlere er psykoterapeutisk uddannede. Psykologernes primære arbejdsområder er psykoterapi individuelt og i gruppe, psykoedukation, diagnostisk vurderende og visiterende samtaler, klinisk psykologiske undersøgelser, supervision og undervisningsopgaver samt fagligt udviklingsarbejde. Psykiatrisk Center Amager har i alt 34 psykologer ansat, 10 psykologer er ansat i Ambulatorium for psykoterapi til behandling af personlighedsforstyrrelser, komplicerede personlighedsforstyrrelser og depressioner.

Interne undervisnings- og mødeaktiviteter som praktikanter kan deltage i

Praktikanterne indgår i og følger strukturen i Ambulatorium for psykoterapi, med supervision, undervisning m.v.

Praktikantens placering

Vi modtager pr. semester 2 psykologpraktikanter. Hvis vi et semester ikke har mulighed for at tilbyde praktikforløb, meddeles dette til praktiksekretær på Institut for Psykologi. Praktikforløbet forløber i hele praktikperioden i centerets Ambulatorium for Psykoterapi. Ledelsen af Ambulatorium for Psykoterapi er afsnitsledende specialpsykolog Kirsten Bonderup Kirstein og afsnitsledende overlæge Line Hansen.

Praktikantens opgaver

Praktikanter deltager i kognitive grupper og har herudover individuelle samtaleforløb med 2-3 patienter i løbet af praktikperioden. Praktikanterne deltager i ambulatoriets program og i centrets psykologmøder. Ambulatoriet arbejder med psykodynamiske, mentaliseringsbaserede og kognitive metoder. Praktikanterne indgår kun i kognitive grupper. Praktikanterne har samtidig mulighed for at observere dele af psykologer og andre faggruppers arbejde i løbet af praktikperioden. Arbejdet i ambulatoriet er tværfagligt og samarbejde prioriteres højt.

Supervision/vejledning af praktikanten

Supervisionen foregår hos praktikvejlederne, ugentligt.

 

Lea, Sophie og Rozhiar

Praktikvejledere på Ambulatorium for psykoterapi

 

Kontakt

Bettina Jæger, Chefpsykolog

Email: bettina.jaeger@regionh.dk

Revideret d. 08.02.21.

 


Redaktør