Psykologpraktik på Psykiatrisk Center Amager

Vi tilbyder praktikforløb til psykologistuderende fra KU. Forløbene varer 14 uger og ligger i perioderne februar-maj og september-december. Praktikken er i ambulatorium for psykoterapi. 

Hvordan kommer jeg i praktik på PCA?

Send venligst en motiveret ansøgning og CV til praktikvejledere Lea Petersen lea.petersen.02@regionh.dk eller Sophie Yung Madsen sophie.yung.madsen@regionh.dk.  Herefter vil du høre nærmere. Der afholdes individuel samtale med den studerende førend evt. aftale om et praktikforløb.

Vi behandler praktikansøgninger i april/oktober.

Til praktikantens første mødedag medbringes følgende dokument i underskrevet form: Fagetiske regler i forbindelse med praktik, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, og afleveres til praktikvejleder.

 

Ambulatorium for psykoterapi

Psykiatrisk Center Amager
Ambulatorium for psykoterapi
Digevej 110
2300 Kbh. S. 

Praktikstedets ansatte:

På Ambulatorium for psykoterapi er ansat psykologer, læger, sygeplejersker, assistent, fysioterapeut og socialrådgiver. Alle behandlere er psykoterapeutisk uddannede.

Psykologernes primære arbejdsområder er psykoterapi individuelt og i gruppe, psykoedukation, diagnostisk vurderende og visiterende samtaler, klinisk psykologiske undersøgelser, supervision og undervisningsopgaver samt fagligt udviklingsarbejde.

Psykiatrisk Center Amager har i alt 34 psykologer ansat, 10 psykologer er ansat i ambulatorium for psykoterapi til behandling af komplicerede personlighedsforstyrrelser, depressioner og angsttilstande.

Interne undervisnings- og mødeaktiviteter som praktikanten kan deltage i:

Praktikanterne indgår i og følger strukturen i Ambulatorium for psykoterapi, med supervision, undervisning m.v.

Praktikantens placering:

Vi modtager pr. semester 2 psykologpraktikanter. Hvis vi et semester ikke har mulighed for at tilbyde praktikforløb meddeles dette til praktiksekretær på Institut for Psykologi. Praktikforløbet forløber i hele praktikperioden i centrets ambulatorium for psykoterapi.  Ambulatorium for psykoterapi har såvel regionsfunktion som hovedfunktion.

Ledelsen af Ambulatorium for psykoterapi er afsnitsledende specialpsykolog Kirsten Bonderup Kirsten og afdelingssygeplejerske Mette Stevns.

Praktikantens opgaver

Praktikanter indgår som co-terapeuter i kognitive grupper, og har individuelle samtaleforløb med 2-3 patienter i løbet af praktikperioden. Praktikanterne deltager i ambulatoriets program og i centrets psykologmøder.

Ambulatoriet arbejder med psykodynamiske, mentaliseringsbaserede og kognitive metoder. Praktikanter indgår alene i kognitive grupper.

Observation og deltagelse i psykologers og andre faggruppers arbejde:

Arbejdet i Ambulatorium for psykoterapi er tværfagligt, og samarbejde prioriteres højt.

Supervision/vejledning af praktikanten:

Chefpsykolog Per Bjerregaard Knudsen er praktikansvarlig vejleder på centret, psykolog Lea Petersen og Sophie Yung Madsen er praktikvejledere i ambulatoriet. Praktikanterne tildeles en vejleder, og modtager supervision hos denne, samt supervision i diagnosespecifikke behandlergrupper svarende til de behandlingsopgaver, som praktikanter deltager i.

Andre oplysninger af relevans for praktikken:

Arbejdstid er 8.30-16.00, mandag-torsdag, men med mulighed for en enkelt sen eftermiddag ugentligt (til kl. 17), afhængigt af tilknytning til terapigrupper.

Kontakt

Bettina Jæger, Chefpsykolog

Email: bettina.jaeger@regionh.dk


Redaktør