Referat 17.09.2008

​Den 22. september 2008.

​Emne:​Referat fra 1. møde i det lokale Dialogforum
​Tid:​17. september 2008 kl. 14-15.30
​Sted:​Centerchef Lone Borbergs kontor, Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S
​Deltagere:​Tom Fastrup Steffens, LAP, Kirsten Elise Hove, SIND, Lene Kristensen, BEDRE PSYKIATRI, Centerchef Lone Borberg, afdelingssygeplejerske Anne Rosenquist og overlæge Kim Nalders.
​Fraværende:​Dorte Nielsen, PS LANDSFORENING
​Referent:​Centerchefsekretær Janne Rasmussen

Konklusionsreferat:

​​Dagsorden:

1. Velkomst og præsentationFørste møde blev indledt med en præsentationsrunde af de til stedeværende medlemme.

Lone Borberg, Anne Rosenquist og Kim Nalders fortalte om centret og igangværende aktiviteter.

2. Præsentation af Region Hovedstadens PsykiatriLone Borberg præsentede Region Hovedstadens Psykiatri og fortæller om Psykiatrisk Center Amager.

Den forestående natlukning af skadestuen og følgerne af dette drøftes. Det bliver hårdt for både patienter og pårørende, men det er en politisk beslutning, som vi ikke har indflydelse på.

PC-Amager er ved at udarbejde informationsmateriale til patienter og pårørende til udlevering og ophængning i afsnittene – vedhæftes dette referat.

Regionhovedstadens Psykiatri har lovet evaluering af natlukningen. Natlukningen omfatter båder Amager, Frederiksberg, Gentofte og Rigshospitalets psykiatriske skadestuer, og sker som led i besparelsestiltag i Regionhovedstaden.

3. Drøftelse af kommissorium for de lokale dialogforaDer er enighed om, at det overordnet er vigtigere at fokusere på, hvordan vi kanaliserer opgaverne og samarbejdet.

Muligheden for inddragelse af repræsentanter fra socialpsykiatrien, f.eks. i forbindelse med temamøder, drøftes.

4. Drøftelse af forventninger til samarbejdetDet lokale dialogforum er én måde at udvikle psykiatri/bruger-samarbejdet.

Enighed om, at det er godt at få drøftet forskellige emner, og hvordan vi kan "reklamere" for hinanden.

PC-Amager følger op med de brochure- og pjeceansvarlige i afsnittene mhp. brochure-materiale fra SIND.

Det er et ønske fra Kirsten Hove, at patienterne har indflydelse på egen behandling.

Centerchef Lone Borberg, overlæge Kim Nalders og afdelingssygeplejerske Anne Rosenquist står meget gerne til rådighed med at svare på spørgsmål, og de øvrige medlemmer er velkommen til at ringe til dem.

5. Planlægning af temaer for samarbejdet i det kommende årØnsker til emner, der kan drøftes på fremtidige møder:
  • At der laves enUdskrivningsmappe, der indeholder bl.a. kontaktnetværk
  • Drøftelse af bruger- og pårørende politikken
  • Forebyggelse af selvmord
  • Anvendelse af tvang
  • Distriktspsykiatrien, tilbud, visitation
  • Patienter uden kontakter
  • Psykoedukation
  • Recovery

Centerchef Lone Borberg indkalder til 2-3 møder i forår 2009 og 2-3 møder i efteråret 2009, på skiftende ugedage.

6. Næste mødeNæste møde aftales til:

Onsdag den 26. november 2008 kl. 15-16.30,

og afholdes i Distriktspsykiatrisk Center på Kirkegårdsvej 25, 2300 København S

Temaet bliver: Forebyggelse af tvang.

7. Eventuelt​12.11.2008 holder PC-Amager Åbent Hus-arrangement fra kl. 15.00.​

Redaktør