Referat 23.03.2010

Det lokale Dialogforum for sindslidende på Amager
23. marts 2010
15.30-17.00
Hos Gustav H. Jensen, Digevej 84, 2. sal, dør 3, 2300 København S

Referent: Lone Borberg

Refer​at:


Punkt 1 – Godkendelse af referat fra 12. januar 2010

Godkendt.


Punkt 2 – Siden sidst/gensidig orientering

Kirsten Hove: Udskrivningsguide er næsten færdig.

Video: Medarbejdere filmes i forbindelse med vigtige udskrivnings"ting" efter påske i OUTSIDERENS lokaler i Bragesgade 10A, 2400 København N – afprøve materialet hos Elisabeth Svenningsen – PA2 – efter 7. april.

Pjecer fra SIND:

§ Information til pårørende

§ Børn i familier med psykisk sygdom

SIND afholder konference den 3. maj – kl. 9.30-16.00 på Christiansborg – fællessalen.

26.04. udkommer lærebog vedrørende rehabilitering og recovery– ved Lene Eplov.

Temamøde – Reducering af tvang - for alle dialogfora - 10. maj kl. 16.00-18.30.

Offentligt møde på Rigshospitalet – om Nye veje i Psykiatrien – 14.10. kl. 14.00-20.00.

Lone Borberg bekræfter på spørgsmål fra Gustav - at det er korrekt, at OP-team/DC-Lyongade skal flytte.

Lene Kristensen – Bedre Psyk.

Elisabeth Svenningsen og Charlotte Malm laver oplæg om distriktspsykiatrien på Amager den 7. april.

Nyhedsbrev fra BEDRE PSYKIATRI Amager Lokalafdeling.

Arnhild Aurvig kommer, som tidligere udmeldt, ikke til Danmark alligevel.

Jørgen Eriksen fra Slotsvænget kommer og fortæller om recovery i efteråret.

Elisabeth Svenningsen: Afsnit PA1 og PA2 starter åben pårørende rådgivning hver 2. tirsdag kl. 16.00-18.00 – starter 13. april 2010.

Man kan bare møde op i cafeen på Digevej 110, 2300 København S, eller ringe 32 34 55 18.


Punkt 3 – Medlemmer

Centersygeplejerske Nina Sparresø er nyt medlem fra PC-Amager – og har erfaring med pårørende og netværksarbejde fra Region Sjælland.

Xenia Hesting, SIND-Ungdom afløser Anders Wildenschild.


Punkt 4 – TEMA: Bruger- og pårørende politik – fortsat

"Vi spørger dig, fordi vi har brug for din viden".

Nogle pårørende siger, at de selv skal tage kontakt til personalet. De ville ønske, at personalet tog kontakt.

Som bruger af distriktspsykiatrien, skal man også tage initiativ.


Punkt 5 – TEMA: Skånejob

Springes over.


Punkt 6 – Næste mødedato

Næste møde: 9. juni 2010 – kl. 15.30

Sted: Kirkegårdsvej 25, 2300 København S


Punkt 7 – Eventuelt

Eventuelt fælles temamøde med SIND og Bedre Psykiatri – oplæg sendes uge før.

Redaktør