Dialogforum

​Dialogforum er etableret for at styrke det lokale samarbejde med patienter, brugere og pårørende. ​

​​​​​​

Samarbejdet skal fremme dialogen og sikre gensidig information, orientering og erfaringsudveksling - og dermed bidrage til kvalitetsudvikling af psykiatrien samt øge tilfredsheden hos patienter, brugere og pårørende.

Der findes dialogfora på 3 niveauer:

· Niveau 1: Politisk niveau (Region Hovedstaden)
· Niveau 2: Virksomhedsniveau (Region Hovedstadens Psykiatri)
· Niveau 3: Lokalt niveau (De psykiatriske centre)

Dialogforum for Psykiatrisk Center Amager er repræsenteret af patienter, brugere, pårørende, SIND, SIND Ungdom, LAP, Bedre Psykiatri samt ansatte på Psykiatrisk Center Amager.


Referater 2020

 Filliste ‭[10]‬


Referater 2019


Referater 2018


Referater 2017


Referater 2016


Referater 2015

​​

Referater 2014


Referater 2013

​​

Referater 2012

​​

Referater 2011


​​

Referater 2010​


Referater 2009


Referater 20​​08


​​
Redaktør