Centrets historie

​Psykiatrisk Center Amager er landets ældste psykiatriske hospitalsafdeling.

I 1875 blev den psykiatriske afdeling etableret på Kommunehospitalet på Øster Farimagsgade.
'Læger i høj hat og hvid kittel indfanger sindsyge på Farimagsgade' - Blæksprutten fra 1890´erne

Dengang fandtes kun psykiatriske hospitaler -  store anstalter som Jyske Asyl i Risskov, og Sct. Hans Hospital i Roskilde, som fik patienter fra København.

Der havde i årene før etableringen været celler til akut sindsyge og delirister på Øster Farimagsgade, men der var behov for en akutafdeling i København til borgere i den voksende hovedstad.

Amaile Skram

Afdelingen er beskrevet af forfatterinden Amalie Skram i Professor Hieronimus (1895). Bogen handler om Knud Pontoppidan, som var afdelingens lægechef i årene 1887-1898.

Prominente professorer

Af andre lægechefer og professorer kan nævnes den biologiske psykiatris fader i Danmark A. Friedenreich (1898-1919), og A. Wimmer (1922-1933), som var med til at klassificere psykoser og skrive lærebøger.

Den længst siddende lægechef og professor var Fini Schulsinger(1960-1987), der gjorde Danmark internationalt berømt med sin forskning om arv og miljøs betydning for skizofreni, samt ved arbejdet i Verdens Psykiatriorganisationen (WPA).


126 år på Kommunehospitalet

Trods mindre ombygninger, var sengeafsnittene, som patienterne blev behandlet i, stort set uændrede, da afdelingen holdt 125-års jubilæum i år 2000. 

Der var således behov for noget nyt. 

Udflytning til Amager

Kommunehospitalet lukkede i 1999, men psykiatrisk behandling fortsatte på matriklen selvom afdelingen nu var Amager Hospital Psykiatrisk Afdeling.

Projektarbejdet i forbindelse med udflytning til Amager begyndte i 1998. 

I oktober 2001 flyttede 50 patienter og alt personale fra Øster Farimagsgade til Digevej 110, som dog først var helt færdigbygget i februar 2002. 

Centret var Ørestadens første færdige bygning, og i fundamentet er indmuret tre mursten fra afdelingen i Øster Farimagsgade.

I forbindelse med udflytningen blev afdelingen udvidet med 50% og havde nu psykiatrisk behandling også på de tre distriktspsykiatriske centre i Lyongade, på Kirkegårdsvej og på Amager Landevej, sidstnævnte blev sammenlagt med Kirkegårdsvej i 2008.

Den 1. oktober 2012 blev distriktspsykiatri og OP-teams flyttet til fælles adresse på Hans Bogbinders Alle 3 (i de gl. bygninger på Sct. Elisabeth Hospital) - og samtidig blev der dannet 3 nye ambulante teams (et for affektive lidelser og 2 for lidelser i det skizofrene diagnoseområde). De 2 OP-teams forsatte uændret i de nye lokaler.

Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatrisk Center Amager har fra 1. januar 2007 været en del af Region Hovedstadens Psykiatri.

Redaktør