Dialogforum

​Dialogforum er etableret for at styrke det lokale samarbejde med patienter, brugere og pårørende. ​

Samarbejdet skal fremme dialogen og sikre gensidig information, orientering og erfaringsudveksling - og dermed bidrage til kvalitetsudvikling af psykiatrien samt øge tilfredsheden hos patienter, brugere og pårørende.

Der findes dialogfora på 3 niveauer:

· Niveau 1: Politisk niveau (Region Hovedstaden)
· Niveau 2: Virksomhedsniveau (Region Hovedstadens Psykiatri)
· Niveau 3: Lokalt niveau (De psykiatriske centre)

Dialogforum for Psykiatrisk Center Amager er repræsenteret af patienter, brugere, pårørende, SIND, SIND Ungdom, LAP, Bedre Psykiatri samt ansatte på Psykiatrisk Center Amager.

Hvornår og hvor mødes Dialogforum?
Der er 4 møder om året a 1½ times varighed - 1 i hvert kvartal. Møderne finder sted på Digevej.
Er du interesseret i at få tilsendt referater fra møderne i Dialogforum kan du kontakte Psykiatrisk Center Amager på pcamager@regionh.dk.

Kontakt Dialogforum
Du er meget velkommen til at melde dig ind i Dialogforum – det gør du ved at ved at skrive til pcamager@regionh.dk
Du er også velkommen til skrive til Dialogforum med emner eller ideer, som du gerne vil have, at forummet drøfter.


Redaktør