Om centret

Centret er etableret den 22. oktober 2001 i en ny bygning i Ørestaden med døgnafsnit, ambulatorier, tværgående funktioner, centerledelse og administration på adressen Digevej 110, 2300 København S.

På Hans Bogbinders Alle 3, 2300 København S (det tidligere Skt. Elisabeth Hospital) er der 4 ambulante teams samt OPUS Ambulatorium.

På Gl. Kongevej 33 1610 København V, der dækker optageområde Kgs. Enghave og Vesterbro, er der 2 ambulant team samt gadeplansteam.

Centrets optageområde er på ca. 269.000 borgere og dækker Vesterbro og Amager (undtagen Christianshavn).