Strategi og planer

​Psykiatrisk Center Amager er en del af Region Hovedstadens Psykiatri, som omfatter ni voksenpsykiatriske centre og ét børne- og ungdomspsykiatrisk center. 

Region Hovedstadens Psykiatris (RHP) 3-årsplan 2015-2018 og Psykiatrisk Center Amagers årsaftale 2016, har til formål at sikre fælles  mål, retning og udvikling for Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center Amager.
 
Årsaftale
Du kan downloade årsaftalen her
 
Årsaftalen tager udgangspunkt i:

Virksomhedsplan, resultataftale og å​rsplan har til formål at sikre fælles mål og retning for Region Hovedstadens Psykiatri og for Psykiatrisk Center Amager. 
Redaktør