Psykologstuderende i 14 ugers praktikforløb

Psykologistuderende i 14 ugers praktikforløb i perioderne februar-maj og september-december i psy​koterapeutisk afsnit på Psykiatrisk Center Amager,​Digevej 110, 2300 Kbh. S​

Praktikstedets ansatte:

På psykoterapeutisk afsnit er ansat læger, psykologer, sygeplejersker, assistent, ergoterapeut, fysioterapeut og socialrådgiver. Alle behandlere har psykoterapeutisk uddannelse.

Psykologernes primære arbejdsområder er psykoterapi individuelt og i gruppe, psykoedukation, diagnostisk vurderende og visiterende samtaler, klinisk psykologiske undersøgelser, supervision og undervisningsopgaver samt fagligt udviklingsarbejde.

Psykiatrisk Center Amager har i alt 22 psykologer ansat, 7 psykologer er ansat i Psykoterapeutisk afsnit til behandling af personlighedsforstyrrelser og depressioner samt til udredning og vurdering af diagnostisk uafklarede patienter.

 

Interne undervisnings- og mødeaktiviteter som praktikanten kan deltage i:

Praktikanterne indgår i og følger Psykoterapeutisk afsnits struktur, med supervision, undervisning m.v.


Praktikantens placering:

Vi modtager pr. semester 2 psykologpraktikanter fra Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Hvis vi et semester ikke har mulighed for at tilbyde praktikforløb meddeles dette til praktiksekretær på Institut for Psykologi. Praktikforløbet forløber i hele praktikperioden i centrets Psykoterapeutiske afsnit, som behandler komplicerede personlighedsforstyrrelser og depressioner. Behandling foregår i psykoterapeutisk dagafsnit og ambulatorium. Psykoterapeutisk afsnit har såvel regionsfunktion som hovedfunktion.

Ledelsen af Psykoterapeutisk afsnit er overlæge Randi Luggin og afdelingssygeplejerske Mette Stevns. Per Bjerregaard Knudsen er chefpsykolog for psykologerne.

 

Praktikantens opgaver:​

Praktikanter indgår under vejledning i kliniske opgaver som co-terapeut i kognitive grupper, og har under supervision individuelle samtaleforløb med 2-3 patienter i løbet af praktikperioden. Herudover deltager praktikanterne i afdelingens psykoterapeutiske og miljøterapeutiske program med supervisionsgrupper, storgruppe og lejlighedsvist psykoedukationsopgaver, dvs. undervisning af patienter. Praktikanter deltager endvidere i centrets psykologmøder for alle psykologer.

Med hensyn til afsnittets psykoterapeutiske metoder,  prioriteres såvel det dynamiske/mentaliseringsbaserede som det kognitive. Praktikanter indgår ikke i dynamiske og mentaliseringsgrupper, men alene i kognitive grupper.

Observation og deltagelse i psykologers og andre faggruppers arbejde:

Arbejdet i psykoterapeutisk afsnit er tværfagligt, og samarbejde prioriteres højt.

Supervision/vejledning af praktikanten:

Chefpsykolog Per Bjerregaard Knudsen er praktikansvarlig vejleder, psykolog Anders Rømer Hesselbjerg er praktikvejleder. 

Andre oplysninger af relevans for praktikken:

Arbejdstid er 8.30-16.00  ma-to, men med mulighed for en enkelt sen eftermiddag ugentligt (til kl. 17), afhængigt af tilknytning til terapigrupper.

Til praktikantens første mødedag medbringes underskrevet dokumentet: Fagetiske regler i forbindelse med prakik, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, og afleveres til Per Bjerregaard Knudsen.

 

NB: praktikforløb i Psykoterapeutisk afsnit kræver forudgående individuel samtale hos praktikvejlederne.  Et praktikforløb kræver gode samarbejdsevner og god kontakt til patienter.  Det er erfaringen, at praktikstedet er meget tilfredse med at have praktikforløb.

 

Kontakt:

Per Bjerregaard Knudsen, e-mail: per.bjerregaard.knudsen@regionh.dk

 

Revideret den 17. april 2015. 

Redaktør