Baggrunden for projektet

Hent projektfolderen her

Fig. 2.jpg

KUNSTFEJDEN

Omkring julen 2016 opstod der i PCAs nyhedsbrev noget så sjældent og vigtigt som en kunstfejde. Brugere og personale på Centret havde diskuteret den løbende kunstudstilling mellem C og D-afsnittene på Digevej, som fornyes hver anden måned i forbindelse med, at vi tager del i "Kunst på arbejdspladsen". Diskussionen fastslog, at kunst med kant kalder på de stærke følelser i os som mennesker og inviterer til vor indlevelse og dialog, og at den derfor er værdifuld. Men ud af diskussionen opstod også bevidstheden om vort behov for at inkludere i diskussionen de stemmer, for hvem PC Amager ikke er at betragte som en arbejdsplads, men som det hospital de med eller imod deres vilje besøger for at få vor professionelle hjælp til at komme sig. Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge muligheden for fremover også at inkludere disse stemmer i diskussionen og kunstudsmykningen på Centret. Arbejdsgruppen bestod af administrationschef Gert Hagelskjær, chefsekretær Janne Rasmussen, aktivitetsmedarbejder og billedkunstner Peter Franceschi (B2) og recoverymentor Søren Dixen (B1), og gruppen tog hurtigt navnet PROJEKT RÅKUNST.

PROJEKTET

Arbejdsgruppen PROJEKT RÅKUNST mødtes syv gange i det første halvår af 2017, og på disse møder blev det bestemt, hvordan Psykiatrisk Center Amager fremover skulle forestå løbende udstillinger af råkunst. Centergangens vægplads fra Forhallen og ned forbi B- og A-søjlerne til Vareindleveringen blev givet til formålet; og udstillingsarealet består således af to lange gange forbundet ved det store rum med lysindfald fra øst og vest (FG 1.01), hvor Nikolaj Brie Petersens HÅBET hænger. Der blev skrevet en Vision- og strategiplan for projektet, som i meget overordnede træk skitserede, hvad arbejdsgruppen gerne ville med projektet, og hvordan den kunne tænke sig at realisere det.


 

B-VÆRKSTEDET

PROJEKT RÅKUNST udspringer af praksis og følelsen af nødvendighed, og det var fra begyndelsen planen, at projektet primært ville give udstillingsplads til kreative udtryk kreeret på det værksted, som patienterne på de lukkede afdelinger B1 og B2 er fælles om at have adgang til og benytte. B-værkstedet er bygget op og ledes til daglig af billedkunstner Peter Franceschi, som er ansat på B-afdelingerne som aktivitetsmedarbejder. 1-5 patienter ad gangen arbejder på værkstedet i små grupper og i sparring med Peter. Værkstedet lægger vægt på at kunne tilbyde variation hvad angår materialer og medier, så selvom tegning og maling er størst, arbejdes der også skulpturelt og konceptuelt og også med lydproduktion takket være vores lille mobile lydstudie.

 

 

HÅBET

I forbindelse med PROJEKT RÅKUNST var arbejdsgruppen også på studietur til Psykiatrisk Center Skt. Hans, hvor den lærte Nikolaj Brie Petersen at kende. Nikolaj har selv været (rets)psykiatribruger i 30 år, og imellem hans STUEREN-udstilling på Skt. Hans og hans udstilling til NORDISK SYMPOSION FOR RETSPSYKIATRI på Hotel Marienlyst fandt han lejlighed til at lave et værk til projektet. Efter aftale med arbejdsgruppen arbejdede han i maj og juni på et værk med arbejdstitlen HÅBET. Værket blev malet på baggrund af ét af Nikolajs egne digte. Det tog ham ca. 100 timer at male, og digtet er nu hængt op ved siden af det.

 


 

HÅBET er 2x2 meter stort og forestiller en figur, som klamrer sig til masten på sin sunkne båd. Båden er fyldt med ventetid, og det er måske derfor, den er sunket. Hvad man umiddelbart tror, er håbets store lysegrønne fugle og et tegn på land, viser sig ved nærmere betragtning at være blæksprutter, og figuren må indse, at den er dybt under vand, hvor også den psykotiske brandmand udspinder sine tråde og hvirvler det hele endnu mere rundt. Figuren selv er indviklet i sin egen fortællings røde tråd, som imellem dens fingre udmønter sig i puppens løfte om forvandling, alt imens en rygende skorsten på figurens skulder lader os forstå, at det er hårdt arbejde for den at holde sig oppe.

 

HÅBET blev afsløret på Psykiatrisk Center Amager torsdag den 29. juni og hænger nu på sin centrale plads i rummet mellem Centrets B- og A-søjler (FG 1.01), hvorfra det agerer omdrejningspunkt for PROJEKT RÅKUNSTS løbende udstillinger.


Redaktør