Praktisk information

Fig. 2.jpg


PROJEKT RÅKUNST hører under Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S. Forsendelser kan stiles til denne adresse att. Administrationen. PROJEKT RÅKUNST.Find vej - klik her


Projektet udstiller på fællesgangens vægge, som de løber fra Hovedindgangens forhal og ned forbi B- og A-søjlerne til Vareindleveringen. Området hedder også afsnit F og G (se skraverede områder på oversigtkortet nedenfor). Udstillingen er åben for offentligheden i henhold til Centrets adgangstider og ordensbestemmelser.PROJEKT RÅKUNST blev dannet af en arbejdsgruppe bestående af tidligere administrationschef Gert Hagelskjær, chefsekretær Janne Rasmussen, aktivitetsmedarbejder og billedkunstner Peter Bjørn Franceschi samt recoverymentor Søren Dixen.

Hvis du laver råkunst, bor i optageområdet og kunne tænke dig at få os til at se på dine ting med henblik på udstilling, så er du velkommen til at kontakte Peter på TLF. +45 2979 0345.

Andre henvendelser vedrørende udstillingen og projektet bedes rettet til arbejdsgruppens fællespostkasse på: rhp-amh-raakunst@regionh.dkRedaktør