​​

OPUS Ambulatorium

Målgruppe og kriterier:

  • Unge voksne mellem 18 og 35 år
  • Dianoser DF20-29 (skizofreni sygdomme)
  • Ny diagnosticeret indenfor de seneste 12 måneder

Patienter med skizofreni symptomer med væsentlig komorbiditet (som for eksempel Asperger eller mental retardering) skal diagnostisk vurderes med henblik på mest egnet tilbud.

 

Behandling

OPUS er et tilbud om intensiv og opsøgende psykosocial behandling. OPUS søger gennem tilknytningen af et fast team af behandlere at sikre kontinuitet mellem den ambulante, den sygehusbaserede og den sociale indsats.

Der tilbydes behandling i op til to år, som tilrettelægges i samarbejde med patient og primærbehandler. Behandlingen består i både individuelle samtaler samt diverse gruppetilbud, ligesom pårørende systematisk tilbydes inddragelse i behandlingen.

 


Redaktør