Psykiatrisk Ambulatorium - Gl. Kongevej

På Gammel Kongevej tilbyder vi ambulant psykiatrisk behandling til mennesker, som har behov for tværfagligt psykiatrisk behandlingstilbud. Distriktspsykiatrien og OP-teams på Psykiatrisk Center Amager er organiseret i F-ACT teams. Et F-ACT team yder intensiv ambulant psykiatrisk behandling til mennesker med svær psykisk sygdom. Psykiatrisk Center Amagers psykiatriske ambulatorium på Gammel Kongevek består af 2 teams.

 

Målgruppe

Patienter i F-ACT er borgere over 18 år med alvorlige sindslidelser fx skizofreni, depression, mani eller personlighedsforstyrrelse og lavt funktionsniveau evt. kombineret med misbrug.

 

Overordnet målsætning:

  • Sikre bedst mulig livskvalitet for den enkelte gennem psykiatrisk behandling
  • Samarbejde og støtte med familiære og professionelle sociale netværk

Behandlingstilbud

Behandlingen består af en kombination af medicin, samtale, vejledning, samarbejde og støtte. Behandlingen er kendetegnet ved:

  • Individuel behandling i samarbejde med dig og baseret på dine behov
  • Efter aftale behandling hjemme hos dig
  • En fast kontaktperson og en fast læge, der har ansvar for din behandling
  • Hyppigere og tværfaglig behandling, når der er behov for det
  • Mulighed for samarbejde med dine pårørende


Behandlingsintensiteten varierer i forhold til individuelle behov og beror på en faglig vurdering i samarbejde med patienten. Intensiv ambulant behandling iværksættes primært, når patienten er i en ustabil fase.


Behandlingen er baseret på en tværfaglig, opsøgende, fleksibel, udkørende og vedholdende indsats. Det tværfaglige team er sammensat af sygeplejersker, socialrådgiver, psykologer, recoverymentorer, psykiatere samt fysioterapeut og ergoterapeut.


Behandlingen er individuelt organiseret, og alle patienter er tilknyttet en kontaktperson og psykiater. I perioder med forværring af den psykiske tilstand kan patienten få hjælp fra andre i teamet og af flere faggrupper.


Redaktør