Psykiatrisk Ambulatorium - Gl. Kongevej

Psykiatrisk Center Amagers psykiatriske ambulatorium på Gammel Kongevej består af tre teams:

 • Et distriktspsykiatrisk team (DPC-team), Vesterbro
 • Et opsøgende psykiatrisk team (OP-team), Vesterbro

Overordnet målgruppe:

Målgruppen er mennesker med svære psykiske sygdomme og væsentligt indskrænket funktionsniveau, der har behov for en tværfaglig og tværsektoriel behandlingsindsats.

Overordnet målsætning:

Sikre bedst mulig livskvalitet for den enkelte gennem psykiatrisk behandling.
Samarbejde og støtte med familiære og professionelle sociale netværk.

Behandlingstilbud

Alle 3 teams tilbyder et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb med udgangspunkt i en behandlingsplan herunder patientens egne mål for behandlingen. Behandlingen er ofte en kombination af psykofarmakologisk behandling og individuelle samtaler, i distriktspsykiatrien evt. suppleret af gruppetilbud. Samarbejde med pårørende i form af pårørendesamtaler samt børne/familiesamtaler tilstræbes i videst muligt omfang og efter patientens samtykke.

 

Behandlingsintensiteten varierer i forhold til individuelle behov og beror på en faglig vurdering i samarbejde med patienten. Intensiv ambulant behandling iværksættes primært, når patienten er i en ustabil fase.

DPC-TEAM

Målgruppe:

Voksne patienter fra 18 år med psykotiske tilstande, primært skizofreni, skizoaffektiv psykose, akutte psykoser samt bipolar affektiv sindslidelse.

Derudover omfatter målgruppen:

 • Patienter med ikke-psykotiske tilstande og lavt funktionsniveau
 • Patienter med dobbeltdiagnose
 • Patienter med retslig foranstaltning.

 

Som udgangspunkt skal man være motiveret for ambulant behandling og i stand til at give fremmøde i ambulatoriet. Gennemsnitlig besøgsfrekvens i ambulatoriet er hver 14. dag.

 

OP-TEAM

Målgruppe:

Teamets målgruppe er patienter i alderen 18-65 år med sværere psykiske lidelser og med behov for opsøgende indsats, og som ikke har profiteret tilstrækkeligt af tidligere psykiatriske behandlingstilbud.

OP-teamet modtager også patienter med dobbeltdiagnoser.

Herudover skal patienten opfylde mindst et af følgende kriterier:

 • Hyppige og/eller langvarige indlæggelser
 • Ustabilitet i forhold til behandlingen
 • Kan vanskeligt udnytte eksisterende tilbud
 • Har behov for hyppig og opsøgende kontakt
 • Har ikke tidligere kunnet motiveres for eller formået at søge psykiatrisk behandling

 

Målgruppen kan underinddeles i to grupper:

 • Patienter, som gennem intensiv og rehabiliterende indsats kan gå fra ustabil til stabil fase og dermed overgå til en mindre indgribende indsats.
 • Patienter, som er kronisk ustabile med vedvarende behov for tæt opfølgning i hjemmet.


Redaktør