​Ambulatorium for Psykoterapi

Ambulatorium for Psykoterapi på Psykiatrisk Center Amager varetager behandling af voksne med en depressionsdiagnose (enkeltepisodisk og periodisk) og voksne med en personlighedsforstyrrelsesdiagnose. 

Målgruppe

Voksne, der opfylder kriterier for følgende pakkeforløb på hovedfunktionsniveau:

 • Depressiv enkeltepisode (moderat til svær depression)

 • Periodisk depression (moderat til svær depression)

 • Ængstelig (evasiv) personlighedsstruktur

 • Emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Voksne, der opfylder kriterier for følgende regionsfunktionsbehandling:

 • Komplicerede personlighedsforstyrrelser.


Behandlingen

Behandlingen inden for hver sygdomsgruppe består af en samlet behandlingspakke - dvs. et afgrænset behandlingstilbud, hvor der er defineret en overordnet ramme for behandlingen, afhængigt af diagnosen og graden af sygdom. Behandlingspakkerne er udarbejdet af kliniske eksperter med henblik på at sikre, at patienter, der fejler det samme, får den samme behandling i hele regionen. 

Et pakkeforløb er således:

 • Et standardforløb for behandlingen af en bestemt sygdom (diagnose)
 • Et forløb, hvor undersøgelser og behandlinger er bestemt og beskrevet på forhånd
 • Et forløb, hvor de enkelte dele af behandlingen er tilrettelagt efter faste tider. Dog er det således, at de angivne tider er maksimumstider, så behandlerne løbende sammen med patienten vurderer hvor meget der er behov for

 

Du finder information om de respektive behandlingspakker her.

 I skemaet nedenfor fremgår kriterierne for hovedfunktion (HF) såvel som regionsfunktion (RF) og højt specialiseret funktion (HSF). Klik på skemaet for større version.Behandlingsindsatsen

Behandlingen følger Danske Regioners pakkeforløbsbeskrivelser. I alle forløb indgår lægesamtaler efter behov samt socialrådgiversamtaler ved behgov i begrænset omfang (tit som telefonisk rådgivning).

 • Depressionspakkeforløbet (enkeltepisodisk depression og periodisk depression) består af 12 sessioner kognitiv gruppeterapi á 2 timer. Læs mere om pakkeforløbet for depressiv enkeltepisode her og periodisk depression her

 • Pakkeforløbet for ængstelig (evasiv) personlighedsstruktur består af 24 sessioner i gruppe og 12 individuelle sessioner med enten Radical Open Dialektisk Adfærdsterapi (RO-DAT) elle Mentalisererings baseret terapi og Metakognitiv Interpersonel terapi (MBT-MIT). Læs mere om forløbet her: 
  Pakkeforløb for evasiv personlighedsforstyrrelse her

 • Pakkeforløbet for emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderline type, består af 12 måneder mentaliseringsbaseret gruppeterapi (MBT gruppe) 1 gang ugentligt i 1,5 time. Læs mere om forløbet her: Pakkeforløb for borderline personlighedsforstyrrelse her

 • Regionsfunktion for personlighedsforstyrrelse består af 12 måneder kombineret individuel terapi og gruppeterapi med enten dialektisk adfærdsterapi (DAT) eller mentalisereingbaseret terapi som metode (MBT). Redaktør