​Ambulatorium for Psykoterapi

​Ambulatorium for Psykoterapi på Psykiatrisk Center Amager varetager behandling af voksne med depression (enkeltepisodisk og periodisk) og voksne med personlighedsforstyrrelser. 

Målgruppe

Voksne, der opfylder kriterier for følgende pakkeforløb på hovedfunktionsniveau:

  • Depressiv enkeltepisode (moderat til svær depression)

  • Periodisk depression (moderat til svær depression)

  • Ængstelig-evasiv personlighedsforstyrrelse

  • Borderline personlighedsforstyrrelse

Patienter, der opfylder kriterier for følgende regionsfunktionsbehandling:

  • Komplicerede personlighedsforstyrrelser.

Behandlingen indenfor hver sygdomsgruppe består af en samlet behandlingspakke. Dvs. et afgrænset behandlingstilbud, hvor der er defineret en overordnet ramme for behandlingen, afhængigt af diagnosen og graden af sygdom. Behandlingspakkerne er udarbejdet af kliniske eksperter med henblik på at sikre, at patienter, der fejler det samme, får den samme behandling i hele regionen. 

Et pakkeforløb er således:

  • Et standardforløb for behandlingen af en bestemt sygdom (diagnose)
  • Et forløb, hvor undersøgelser og behandlinger er bestemt og beskrevet på forhånd
  • Et forløb, hvor de enkelte dele af behandlingen er tilrettelagt efter faste tider. Dog er det således, at de angivne tider er maksimumstider, så behandlerne løbende sammen med patienten vurderer hvor meget der er behov for

 

Du finder information om de respektive behandlingspakker her.

 I skemaet nedenfor fremgår kriterierne for hovedfunktion (HF) såvel som regionsfunktion (RF) og højt specialiseret funktion (HSF). Klik på skemaet for større version.Ambulatoriet modtager desuden patienter til udredning, men fortrinsvis fra primærsektoren, hvor henvisning sker gennem Den Centrale Visitation (CVI).

Patienter kan dog henvises til udredning fra akutmodtagelsen - forudsat, at henvisning er konfereret på bagvagtsniveau.

Læs, hvad udredningspakken indeholder her.

Behandlingsindsatsen

Behandlingsindsatsen følger Danske Regioners pakkeforløbsbeskrivelser. I alle forløb indgår lægesamtaler efter behov samt socialrådgiversamtaler i begrænset omfang (tit som telefonisk rådgivning).

I ustabil fase samarbejdes med akutmodtagelsen og Akut Psykiatrisk Hjælp om intensiveret behandling.Redaktør