Henvi​sning
Henvisning til ambulant behandling aftales med egen læge, lægen på Psykiatrisk Akutmodtagelse eller med lægen på sengeafsnittet, hvis patienten tidligere har været indlagt.

Gå til oplysninger om: Den Centrale visitation:​​​

Region Hovedstadens Psykiatris Centrale Visitation

Den Centrale Visitation​
Carl Nielsens Allé 9 D,1. sal
2100 København Ø.  ​

Mere info:
Praktiske oplysninger i forbindelse med ambu​lant behandling 

 Ambulante behandlingstilbud