Ved indlæggelse

Kontaktperson
Når du bliver indlagt på Psykiatrisk Center Amager, får du en sundhedsfaglig kontaktperson. ​​

Kontaktpersonen har overblik over din situation og behandlingsplan og kan spørges til råds og hjælpe med forskellige gøremål.

Husk at medbringe​
- Toiletsager 
- Tøj 
- Din medicin 
- Hvis du har en  kontaktbog fra hjemmeplejen 
- Læsestof, håndarbejde eller andet du er glad for at beskæftige dig med

Spisning 
Mad og drikke serveres i afsnittets fælles køkken. Du kan se menuplaner i afsnittet.

Vi serverer:

  • Morgenmad ca. kl. 08.00
  • Frokost ca. kl. 12.00
  • Aftensmad ca. kl. 17.30

Tøjvask
Du kan få hjælp til at vaske dit tøj under indlæggelsen. Tøjvask er på eget ansvar, centret kan ikke påtage sig ansvar for ødelagt tøj. Spørg personalet.

Post 
Hvis du er indlagt i længere tid, kan du modtage din private post hos os. Vi kan også hjælpe dig med at sende post. 

Vores postadresse er: 
Dit navn og afsnit
Psykiatrisk Center Amager
Digevej 110
2300 København S

Penge og værdigenstande
Centret kan ikke påtage sig ansvar for medbragte penge og værdigenstande. Men hvis du ikke selv har mulighed for at gå i banken, kan du indsætte et beløb på centrets konto og løbende hæve fra den i kassens åbningstider . 

Kassen er placeret ved hovedgangen på Digevej i følgende tidsrum:
Mandag og fredag kl. 10.30-11.30, og onsdag fra 13.00-14.00.

Eventuelle glemte sager opbevares i et halvt år – derefter overgives værdigenstande til politiet.

Kiosk
Der kører en kioskvogn rundt i sengeafsnittene på Digevej på hverdage. Her kan du købe udvalgte kioskvarer.  Spørg i afsnittet, hvad tid kioskvognen kommer der. 

Hospitalspræst og gudstjeneste
Centret har tilknyttet en hospitalspræst, som kan kontaktes for individuelle samtaler om menneskelige eller religiøse spørgsmål. 
Præsten kan også skabe kontakt til andre trossamfund end den danske folkekirke. Få flere oplysninger af din kontaktperson eller personalet i din afdeling.

Telefon
Sengeafsnittene har direkte telefonnumre – se på det enkelte afsnit​​.

Mobiltelefon, TV og internet
Du må ikke tage billeder med din mobiltelefon, når du er indlagt.
Der er TV i fællesrum på afsnittene, samt trådløst gæstenetværk - spørg personalet.

Husorden
De enkelte afsnit har en husorden, som udleveres ved indlæggelsen. 

Besøgstider
Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri. NB! Enkelte afsnit kan dog være undtaget. Spørg personalet på afsnittet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.​

Rygning
Centret er røgfrit område.

Parkering
Parkering på centrets parkeringsplads på Digevej kræver særlig parkeringslicens - se i øvrigt skiltningen på parkeringspladserne.

Gæsteparkeringslicens kan afhentes i Akut Modtagelsen.
Ved parkering på de tilstødende veje, henviser vi til kommunens skilte.
Under alle omstændigheder, skal du huske at stille P-skiven.

Redaktør