Kontakt psykiatriske ambulatorier og psykoterapeutisk ambulatorium på Psykiatrisk Center Ballerup

Her kan du finde telefonnumrene til ambulatorierne på Psykiatrisk Center Ballerup

Psykiatrisk Ambulatorium Ballerup
Telefon: 38 64 47 20/30
Fax: 38 64 51 89

 

Psykiatrisk Ambulatorium Gladsaxe
Telefon: 38 64 25 00
Fax: 38 64 25 40

 

OPUS-Teamet
Telefon: 38 64 50 22
Fax: 38 64 50 29

 

OP-Teamet i Psykiatrisk ambulatorium Gladsaxe
Telefon: 3864 2510
Fax: ​3864 2540

 

Psykiatrisk Ambulatorium for Ældre
Telefon: 38 64 50 44
Fax: 38 64 51 95

 

Psykoterapeutisk Ambulatorium

Telefon: 38 64 50 10

Fax:  38 64 50 56

Redaktør