Kontakt psykiatriske ambulatorier og psykoterapeutisk ambulatorium på Psykiatrisk Center Ballerup

Her kan du finde telefonnumrene til ambulatorierne på Psykiatrisk Center Ballerup

Dagafsnit for spiseforstyrrelser
Telefon: 3864 6041

OPUS-Teamet
Telefon: 38 64 50 22
Fax: 38 64 50 29 

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri
Telefon: 3864 6180
Fax: 3864 6113

Psykiatrisk Ambulatorium Ballerup
Telefon: 38 64 47 20/30
Fax: 38 64 51 89 

Psykiatrisk Ambulatorium for døve
Telefon: 3864 5084

Psykiatrisk Ambulatorium Gladsaxe
Telefon: 38 64 25 00
Fax: 38 64 25 40 

Psykiatrisk Ambulatorium for Ældre
Telefon: 38 64 50 44
Fax: 38 64 51 95 

Psykoterapeutisk Ambulatorium
Telefon: 38 64 50 10
Fax:  38 64 50 56

Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser
Telefon: 3864 5330

Redaktør