Fakta og tal

Psykiatrisk Center Ballerup har en samlet kapacitet på 160 sengepladser, en omfattende ambulant virksomhed samt intensiv dagbehandling. 

Fra 2017 er behandlingen af voksne med spiseforstyrrelser i Region Hovedstaden samlet på Psykiatrisk Center Ballerup.

Centrets aktivitet ligger primært på matriklen i Ballerup.  Derudover er Klinik for Spiseforstyrrelser placeret på Gentofte Hospital, ligesom et af vores psykiatriske ambulatorier er placeret ude i Gladsaxe.  Endelig har vi en del af behandlingen af spiseforstyrrelser på Rigshospitalet og på PC Stolpegaard. Disse enheder flytter til PC Ballerups matrikel i Ballerup med udgangen af 2017. Se mere under de enkelte enheder.

Enheder og afsnit på centret

 • Fire intensive sengeafsnit
 • To almene sengeafsnit
 • Klinik for Spiseforstyrrelser (Gentofte)
 • Specialiseret døgnafsnit for Spiseforstyrrelser
 • Døgnåben psykiatrisk akutmodtagelse
 • Daglig ambulatorievirksomhed med både individuel og gruppebehandling
 • Et intensivt ældrepsykiatriske afsnit
 • To psykiatriske ambulatorier (Ballerup og Gladsaxe)
 • OP-team
 • OPUS-team
 • Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri
 • Specialiseret enhed for døvepsykiatri
 • Et rehabiliteringsafsnit, der betjener flere områder i Region H.
 • Kompetencecenter for rehabilitering og recovery


Personalet
Psykiatrisk Center Ballerup har ca. 700 ansatte. På centret er der ansat både mænd og kvinder i alle typer af stillinger. 

Undersøgelse, behandling og pleje varetages af mange faggrupper i et tæt samarbejde med patienterne. 

På centeret møder man således læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og administrativt personale.

Læs mere om Psykiatrisk Center Ballerup som arbejdsplads

Redaktør