Billede af afsnit 1 - vinduesparti

​​​​​​​

Fakta og tal

Psykiatrisk Center Ballerup har en samlet kapacitet på 157 sengepladser fordelt på 10 sengeafsnit samt en omfattende ambulant virksomhed med 9 ambulatorier.

Behandlingen af voksne med spiseforstyrrelser i Region Hovedstaden er samlet på Psykiatrisk Center Ballerup. I tilknytning hertil er det en forskningsenhed for spiseforstyrrelser.

Læs mere om undersøgelse og behandling

Enheder og afsnit på centret

 • Fire intensive sengeafsnit
 • To almene sengeafsnit
 • Dagafsnit for Spiseforstyrrelser 
 • Specialiseret døgnafsnit for Spiseforstyrrelser
 • Døgnåben psykiatrisk akutmodtagelse
 • Daglig ambulatorievirksomhed med både individuel behandling og gruppebehandling
 • Et intensivt ældrepsykiatriske afsnit
 • To psykiatriske ambulatorier  - F-ACT (Ballerup og Gladsaxe)
 • OPUS-team
 • Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri
 • Specialiseret enhed for døvepsykiatri
 • Et rehabiliteringsafsnit, der betjener flere områder i Region H.

Personalet
Psykiatrisk Center Ballerup har ca. 700 ansatte. På centret er der ansat medarbejdere i alle typer af stillinger. 

Undersøgelse, behandling og pleje varetages af mange faggrupper i et tæt samarbejde med patienterne. 

På centeret møder man således blandt andet læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter, diætister, social- og sundhedsassistenter og administrativt personale.

Læs mere om Psykiatrisk Center Ballerup som arbejdsplads

Redaktør