Om forskningsområderne

Psykiatrisk Center Ballerup er et forskningsaktivt center med forskning inden for tre højt specialiserede områder:

Det er vores ambition at forske på højt internationalt niveau og samtidig skabe en tæt kobling mellem forskning og patientbehandling. Formålet er at skabe forskningsresultater, der kommer patienterne til gode i form af bedre udredning, pleje, behandling og forebyggelse.

Vores tre forskningsmiljøer samarbejder med en række forskere i ind- og udland, og forskningsinteresserede er velkomne til at kontakte vores forskningsledere.


Grafisk element - deltagelse i multicenterundersøgelser