PROLED

(Currently, the text below is only in Danish)

For at kunne undersøge biologiske årsagssammenhænge og derigennem pege på nye behandlingsmetoder, er det nødvendigt med en systematisk indsamling af biologisk materiale fra patienter med spiseforstyrrelse og raske kontroller (blodprøver, fæces og urin), som kan sammenholdes med oplysninger om patienternes symptomer, vægt, kognitive funktioner, funktionsniveau, sygdomshistorik m.m. (indsamles via spørgeskemaer og sundhedsdata). 

PROLED-databasen er etableret for at skabe dette forskningsmæssige fundament for biologisk funderet forskning på spiseforstyrrelsesområdet. Dataindsamlingen til PROLED-databasen sker ved inklusion og hvert år i de efterfølgende op til 10 år. 

Databasen er unik på verdensplan og kan levere data til mange kommende ph.d.- og post.doc.-studier samt gøre RHP til en attraktiv samarbejdspartner for internationale forskergrupper. 

PROLED-databasen inkluderer i dag patienter fra 2 sengeafsnit samt ét dagafsnit. Det er ambitionen, at ambulatorium for spiseforstyrrelser også skal indgå i databasen fra 2020, for dermed at indsamle data fra patienter med en  spiseforstyrrelse i forskellige stadier og sværhedsgrad. Inklusionen af ambulante patienter samt den årlige followup betyder, at antallet af undersøgte patienter vil stige til op mod 1175 patienter i 2026.

 

CREAT - tvillingestudie
Udover PROLED-databasen deltager psykiatrisk Center Ballerup i et stort internationalt tvillingestudie kaldet CREAT. Studiet har til formål at undersøge hvordan genetiske, biologiske, neurokognitive, psykologiske forhold kan forklare udvikling af anoreksi samt pege på nye behandlingsmetoder. 

Studiet ledes af førende forsker indenfor spiseforstyrrelser - professor Cynthia Bulik, North Carolina University samt Karolinska Universitet - og konsortiet består af en række internationale forskere fra USA, Tyskland, Sverige og nu også Danmark.

Deltagelse i dette studie er en helt enestående mulighed for at skabe internationale forskningssamarbejder inden for spiseforstyrrelser, og opbygge forskning på området i Danmark i samarbejde med de mest internationalt, anerkendte forskere. som en del af CREAT-studiet rekrutterer Psykiatrisk Center Ballerup 34 enæggede tvillingepar, hvor den ene har Anoreksi og den anden er rask. 

 


Redaktør