Årets første artikel fra CTP

​Så er den første artikel i år med bidrag fra CTP publiceret i Clinical Psychological Science

CTPs seniorforsker Sabina Palic er medforfatter til artiklen Replicability and Generalizability of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) Networks: A Cross-Cultural Multisite Study of PTSD Symptoms in Four Trauma Patient Samples, som er publiceret i Clinical Psychological Science.

Hovedforfatteren, Eiko Fried far Amsterdam Universitet er førende forsker indenfor brug af netværksanalyse til psykometriske formål.

Dette internationale samarbejde har bragt sammen data fra danske traumatiserede flygtningepatienter og behandlingssøgende veteraner, samt hollandske psykiatriske patienter, flygtninge, politi- og redningsfolk.

Studiet viser hvorledes PTSD symptomer er indbyrdes forbundet på tværs af forskellige patientgrupper, traumetyper og kulturer, samt hvilke symptomer er mest centrale i vedligeholdelsen af PTSD. Således gives der også bud på hvilke symptomer kunne være centrale mål for fx psykoterapeutisk intervention i de forskellige patientgrupper.

Derudover tester studiet hvorledes en ny metode til samtidig estimering af multiple symptomnetværk fungerer.

Artiklen kan læses i sin fulde form på: http://journals.sagepub.com/eprint/9WUP4C9Tyh7ThepwH9hy/full
Redaktør