​Evaluering af Skolen for Recovery

Skolen for Recovery samt Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har lavet en evaluering af Skolen for Recovery.

Evalueringen består af 2 dele. Den ene del er udarbejdet af Skolen for Recovery, som har lavet en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Der er 249 besvarelser blandt patienter, pårørende og medarbejdere om deres oplevelse af undervisningen på Skolen for Recovery samt om deres udbytte af undervisningen.

Den anden del er gennemført af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstadens Psykiatri. Det er en kvalitativ interviewundersøgelse blandt 16 patienter, pårørende og medarbejdere. Undersøgelsen omhandler deres oplevelser af undervisningen og deres udbytte af undervisningen på Skolen for Recovery. 

Overordnet viser de to evalueringer, at patienter, pårørende og medarbejdere, som har deltaget i undervisningen, har positive oplevelser og stor glæde af såvel undervisningen som af udbyttet af undervisningen. Patienter, pårørende og medarbejdere oplever, at indholdet af undervisningen er relevant for dem. De oplever, at formidlingen af stoffet har været rigtig god. De betragter det som en force, at underviserne har forskellige baggrunde – at én har brugererfaring og én har fagspecifik baggrund. Samtidig oplever deltagerne, at de har haft et ligeværdigt samvær med de andre deltagere på holdet og med underviserne.


Rapporten kan downloades her: https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre/Rehabilitering-og-recovery/Publikationer/Documents/Evaluering_af_Skolen_for_Recovery.pdfRedaktør