3.975.800 kr. fra Trygfonden til Momentum app’en

​Lisa Korsbek, seniorforsker ved Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, har netop fået be​vilge​t 3.975.800 kr. fra Trygfonden.

​Beløbet er til støtte til at kunne gennemføre en randomiseret undersøgelse af effekten af Momentum app’en til fælles beslutningstagning i psykiatrien. 


”Det er rigtig glædeligt, at Trygfonden har valgt at støtte den første danske randomiserede undersøgelse af effekten af fælles beslutningstagning i psykiatrien med brug af et konkret og patientstyret beslutningsstøtteværktøj”, siger Lisa Korsbek og uddyber: 

”I forvejen findes der kun meget få internationale effektstudier af fælles beslutningstagning i psykiatrien. Set i forhold til i hvor høj grad fælles beslutningstagning er på dagordenen, såvel herhjemme som i udlandet, er vi rigtig glade for at få mulighed for at bidrage til en belysning af effekt. Vores forventning er, at brugen af Momentum vil styrke patienternes engagement i behandlingen, samt deres indflydelse og selvtillid, ligesom vi også forventer en effekt på alliancen mellem patient og behandler”.  

Om Momentum

Momentum app’en er en del af visionen i Region Hovedstadens Psykiatri om en psykiatri med patienten i centrum, baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering. Derved forstås bl.a., at patienten er en beslutningstager i hele behandlingsforløbet.

Momentum app’en blev oprindeligt udviklet i et samspil mellem brugere af psykiatrien og behandlere i perioden 2013-2014. Herefter blev den via støtte fra Trygfonden testet i et pilotprojekt med i alt 116 deltagere i efteråret 2014.

Resultaterne fra piloten, der for nylig blev publiceret i et amerikansk forskningstidsskrift, viste bl.a., at det var de unge patienter tilknyttet OPUS, som var de mest engagerede brugere af app’en. Samtidig viste pilotstudiet, at mange brugere efterspurgte flere muligheder for at monitorere sig selv på flere områder i perioden mellem behandlingssamtalerne. Derfor er det en version 2 af Momentum, der videreudvikles på grundlag af nogle allerede afholdte workshops med deltagelse af bl.a. tidligere brugere af app’en, som danner udgangspunkt for forskningsprojektet.

Forskningen vil blive gennemført i 3-4 OPUS’er i Region Hovedstadens Psykiatri. Forskningsgruppen består derfor af forskere fra flere centre. Foruden Lisa Korsbek, samt Lone Petersen og Esben Tønder fra Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery på PC Ballerup, er psykolog, ph.d. Stephen Austin fra PC Nordsjælland og professor Merete Nordentoft fra PC København med i forskningsgruppen.  Der er også deltagelse af en forsker - Mads Frost - fra IT-Universitet i København. 

Forskningsprojektet forankres på Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery på PC Ballerup, hvor det vil gennemføres med tilknytning af en ph.d. studerende og en forskningsassistent. 

Det ønskede langsigtede perspektiv, såfremt studiet viser effekt, er at kigge på mulighederne for en integration af fælles beslutningstagning i Sundhedsplatformen, enten ved at integrere elementer af Momentum direkte, eller ved at app’en fodrer ind til Sundhedsplatformen. 

Læs mere om Momentum app’en og om pilotstudiet her: https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre/Rehabilitering-og-recovery/momentum-app/Sider/default.aspx  

Samt om fælles beslutningstagning her:  https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre/Rehabilitering-og-recovery/faelles_beslutningstagning/Sider/default.aspx  

Kursus i fælles beslutningstagning

I Regi af Skolen for Recovery på PC Ballerup vil der i efteråret 2016 desuden blive udbudt et kursus i fælles beslutningstagning. Kursuskataloget for Skolen vil foreligge ved udgangen af juni måned, og kurset i fælles beslutningstagning ligger i oktober måned.

​ 

Redaktør