653.000 kr. til indsats for traumatiserede flygtninge på tværs af sektorer

​CTP's tværsektorielle indsats for traumatiserede flygtningen uden for arbejdsmarkedet støttes nu af Region Hovedstadens Tværspulje

Vent...

​​"Traumatiserede flygtninge er ofte belastet af sociale problematikker, som har negativ indvirkning på psykisk helbred såvel som behandlingsudbytte. Tværsektorielt samarbejde og koordinering mellem kommunalt forankrede sociale indsatser og regionale psykiatriske behandlingstilbud er aktuelt begrænset Det medfører tab af ressourcer på individ- og samfundsniveau. Formålet er at undersøge effekten af at integrere tværsektorielt samarbejde med kommunen i et psykiatrisk behandlingsforløb for traumatiserede flygtninge uden for arbejdsmarkedet."

Sådan indledes den ansøgning, som CTP sendte til Region Hovedstadens Tværspulje. Tværspuljen uddeler årligt fire mio. kr. til forskningsprojekter og til udarbejdelse af projektbeskrivelser, der forbedrer det sammenhængende patientforløb i Region Hovedstaden. 

På baggrund af denne ansøgning har Tværspuljen nu uddelt 653.000 kr. til indsatsen, som folder sig ud i et samarbejde mellem CTP og kommunerne: Frederikssund, Gladsaxe, København, Lyngby-Taarbæk og Hillerød. 

Designet som et randomiseret kontrolleret forsøg
TværIndsats er designet som et randomiseret kontrolleret forsøg, der sammenligner psykiatrisk standardbehandling på 10 måneder med tillæg af en tværsektoriel indsats. Interventionen inkluderer afholdelse af tre netværksmøder samt systematisk at arbejde med at afhjælpe sociale belastninger. Der inkluderes 228 patienter.

Effekten vil blive målt ved validerede skalaer for funktionsniveau, livskvalitet, sociale faktorer og psykiske symptomer. Det suppleres med et kvalitativt forløbsstudie med virkningsevaluering. Det er ikke tidligere undersøgt, om man kan forbedre udbytte af psykiatrisk behandling med en tværsektoriel social indsats hos denne patientgruppe. Det forventes, at resultaterne vil bidrage til en styrket helhedsorienteret indsats på tværs af sektorer.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor