​Rikke Sander Jensen er forskningsårsstuderende på Psykiatrisk Center Ballerup i Kompetencecentret for Transkulturel Psykiatri

Artikel om effekt af brug af tolk i psykoterapi

​Rikke Sander Jensen, Trine Maria Nørregaard & Jessica Carlsson står bag artikel om effekten af brug af tolk i psykoterapi, som netop er publiceret i Ugeskriftet.

​Forskningsårsstuderende stud.med. Rikke Sander Jensen står sammen med Trine Maria Nørregaard og Jessica Carlsson, alle fra Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, CTP, på Psykiatrisk Center Ballerup, bag en netop publiceret artikel om effekten af brug af tolk i psykoterapi.

Formålet med artiklen er at give et indblik i, hvad den videnskabelige litteratur har vist om tolkens påvirkning af den psykoterapeutiske behandling. På baggrund af denne eksisterende viden konkluderes, at der lige nu ikke er evidens for, at psykoterapi med tolk medfører nedsat effekt af behandlingen, men at der er en række faktorer, som er vigtige at tage hensyn til, når man laver psykoterapi med tolk.

Rikke Sander Jensen er forskningsårsstuderende, og er på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, CTP, i hele 2017 for at undersøge udbyttet af brugen af tolk  i behandlingen.

Artiklen blev bragt i Ugeskriftet den 22. maj 2017 

Læs artiklen


Redaktør