Artikel om gruppebehandling af traumatiserede flygtninge - ud fra et behandlersynspunkt

​Årets første udgivelse fra CTP handler om fordele og udfordringer ved gruppebehandling.

Vent...

Så er CTP på banen med årets første udgivelse. Det drejer sig om en videnskabelig artikel i Counselling and Psychotherapy Research, som er baseret på et speciale i psykologi. De to primære forfattere Helle Dølvik Brochmann og Josefine Holst Nymand Calundan har været i praktik på CTP under psykologistudiet og blev her inspireret til at gennemføre det aktuelle arbejde som er gennemført 2016-2017 i samarbejde mellem CTP og Institut for Psykologi ved Københavns Universitet.

De to psykologistuderende undersøgte gruppebehandling af traumatiserede flygtninge set fra behandlernes side.  Undersøgelsen peger både på de udfordringer der er med gruppebehandling til denne målgruppe og de fordele der kan give når det fungerer godt.  Studiet peger på at det ved  gruppebehandling er vigtig med nøje udvælgelse af deltagere samt trygge rammer.

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor