Artikel om reernæringssyndrom

​Ugeskrift for læger har netop publiceret en status-artikel om reernæringssyndrom ved anorexoa nervosa.

Vent...

​Iman Badr Ibrahim, Alia Arif Hussain & Magnus Sjögren står bag en statusartikel med titlen "re-ernæringssyndrom ved anorexia nervosa" som er blevet publiceret i Ugeskrift for læger.

Med udgangspunkt i Anorexia Nervosa gennemgår forfatterne definitionen af syndromet, risikostratificering og retningslinjer for reernæring, som omfatter lavkaloriekost og tilskud af tiamin og mineraler


De vigtigste pointer i artiklen er:
Reernæringssyndromet (RFS) opstår som følge af genoptagelse af fødeindtag efter langvarig sult eller faste. RFS karakteriseres ved en række biokemiske forstyrrelser og kliniske symptomer, hvoraf lave fosfat-, kalium- og magnesiumniveauer i serum samt kardiale arytmier er blandt de mest kritiske. Tilstanden er potentielt livstruede og bliver ofte overset. RFS blev første gang beskrevet i slutningen af 2. verdenskrig, da krigsfanger fik kardiale og neurologiske forstyrrelser i forbindelse med fødeindtag efter langvarige perioder med sult.

En af de patientgrupper, der er i risiko for at få RFS, er patienter med anorexia nervosa (AN). Forekomsten af RFS blandt patienter med AN på intensivafdelinger er 10-14%. Langvarig sult og deraf følgende vægttab, giver patienterne en lav total cellemasse, som er associeret med ekstrem udtømning af de intracellulære lagre af fosfat, kalium og magnesium. Koncentrationen af disse elektrolytter kan forblive normale i serum pga. homøostatiske mekanismer, der holder serumniveauet konstant på bekostning af de intracellulære lagre. Herudover medfører sult en række vitaminmangeltilstande, hvoraf tiamin er det væsentligste vitamin i forbindelse med reernæring. Tiamin er påkrævet som koenzym i processer, som er afgørende for især neuroner.

Standardbehandling til forebyggelse af RFS har hidtil været lavkaloriekost og tilskud af tiamin og mineraler, hvilket er blevet udfordret i et systematisk review, hvori det blev anbefalet at starte med et højere kalorieantal, som dermed kunne give en hurtigere vægtøgning. Antallet af kulhydrater via niveauet af insulin er muligvis afgørende for at udvikle RFS.

Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål mht. RFS, især ved AN, da mange af studierne ikke med sikkerhed er udført i populationer med højrisikopatienter.

Artiklen kan ses her:

Læs også artiklen: "reernæringssydrom er en alvorlig og potentielt dødelig tilstand"


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor