Artikel om behandling af traumatiserede flygtninge i Best Practice

​Charlotte Kærgaard Sonne og Signe Skammeritz publiceret i tidsskriftet Best Practice​

​I maj-udgaven af tidsskriftet Best Practice, lægger læge og ph.d Charlotte Kærgaard Sonne samt læge og ph.d-studerende Signe Skammeritz, begge fra Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, navn til en større artikel om behandling af traumatiserede flygtninge.

Artiklens hovedkonklusioner er: 

  • Som udgangspunkt anbefales såvel medicinsk som psykoterapeutisk behandling i kombination med social støtte til flygtninge med PTSD
  • Psykoterapi indenfor en kognitiv ramme anbefales som førstevalg af terapiformer, herunder især adfærdsjusterende teknikker som stress management
  • Som farmakologisk førstevalgsbehandling anbefaler vi SSRI-præparaterne Sertralin eller Paroxetin, mens Venlafaxin kan forsøges ved intolerable bivirkninger eller udebleven effekt på maximumdoser af det valgte SSRI. 
  • Ved svære tilfælde med psykotiske symptomer eller ved udebleven effekt på den maximale dosis SSRI kan man forsøge tillæg af et antipsykotika, for eksempel Risperidon​Redaktør