Bidrag fra PCB til artikel om fortællinger fra levet erfaring

​​Medarbejdere fra Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery har bidraget til artikel om læringsteoretiske perspektiver.

Vent...

​​Det norske Tidsskrift for psykisk Helsearbeid har bragt en artikel med titlen "Sundhedsprofessionelles begejstring for fortællinger fra levet erfaring: Læringsteoretiske perspektiver på et co-teaching program om recovery".

Her skriver Anne Liveng, Christine Larsen, Mads Lange, Lisa Korsbek, Bettina Dybbroe og Lone Petersen om erfaringerne fra undervisningsprogram om recovery.

I 2013 blev der etableret et undervisningsprogram om recovery for sundhedsprofessionelle i Region Hovedstadens Psykiatri. Evalueringer af programmet viser, at der var stor interesse for den fortælling, som underviseren med patientbaggrund (levet erfaring) kom med. Artiklen diskuterer, hvordan dette kan forstås. Evalueringsmaterialet bliver analyseret ud fra et læringsteoretisk perspektiv og fokuserer på:

  1. Betydningen af fortællingens emotionelle indhold

  2. Rolle-bytningen mellem personen med levet erfaring og den sundhedsprofessionelle

  3. Workshopperne som et læringsrum, der aktiverer refleksioner over strukturer og organisering af arbejdspraksis


Co-teaching skaber læringspotentialer for sundhedsprofessionelle. Fortællingen bekræfter de sundhedsprofessionelle i det meningsfulde i deres arbejde. Kritiske elementer vækker genkendelse og sætter spørgsmålstegn ved det psykiatriske arbejdes organisering.

Artiklen kan findes i Tidsskrift for psykisk Helsearbeid 15(4), 309-322, 2018


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor