Grafisk element - PROLED biobank

Biologiske prøver kan måske give nye svar på spiseforstyrrelser

​​Systematisk indsamling af biologiske prøver og kliniske data fra patienter med spiseforstyrrelser til biobanken PROLOED, kan med ny forskning måske give nye behandlingstilbud i fremtiden. 

Vent...

​Voksne patienter, som er indlagt med en spiseforstyrrelse i Region Hovedstadens Psykiatri, bliver tilbudt at deltage i et helt unikt forskningsprojekt. De kan give lov til, at der gemmes biologiske prøver (blodprøver og evt. urin og afføring), samt øvrige data om deres fysiske og mentale tilstand i biobanken og forskningsdatabasen PROLED. Forskerne kan ved at sammenholde data, få adgang til helt ny og banebrydende viden.

"Med projektet forventer vi at kunne få en bedre forståelse af de forskellige spiseforstyrrelser. Vi kan dermed bedre vurdere hvordan patienterne har det, samt få viden om hvordan vi i endnu højere grad kan hjælpe patienterne til et bedre liv med et bedre helbred og større livskvalitet", fortæller overlæge og forskningslektor Jan, Magnus Sjögren, Psykiatrisk Center Ballerup, som er ansvarlig for projektet.

Internationalt set unik Indsamling af blodprøver og øvrige data
Konkret indsamles der primært blodprøver, men også urin- og fæcesprøver fra de patienter, der deltager i projektet. Der indsamles også en lang række øvrige data fra patienterne, herunder viden om vægt, kognitiv funktion, symptomer og funktionsniveauer.

Optimalt set er det tanken at følge den enkelte patient i op til ti år, hvorved man kan følge udviklingen i sygdommen på en måde, der ikke tidligere er set i forbindelse med forskning i spiseforstyrrelser. PROLED er altså også set med internationale briller et banebrydende nyt initiativ.

På baggrund af denne meget omfattende biobank od database er der igangsat en lang række forskningsprojekter, hvor man kobler data, og analyserer på forskellige måder for at finde frem til fx sammenhænge mellem biomarkører i blod, urin og fæces og sygdomsbillede.

Flere spændende forskningsprojekter
PROLED, som står for Prospective Longitudinal All-comer Inclusion study in Eating Disorders, blev sat i gang i 2016. Bag projektet står Forskningsleder og overlæge Jan Magnus Sjögren fra Psykiatrisk Center Ballerup. Centret varetager al behandling af voksne patienter med spiseforstyrrelser i Region Hovedstadens Psykiatri.

På Psykiatrisk Center Ballerup er der etableret en hel forskergruppe bestående af læger, psykologer og medicinstuderende, og der arbejdes på yderligere at styrke dette forskningsmiljø.

Blandt de aktuelle forskningsprojekter kan nævnes:  

  • Identify biomarkers for disease (trait biomarkers), disease course, treatment response and prognosis of Eating Disorders.

  • The identification of molecular targets for improved treatment

  • Improve understanding of the clinical heterogeneity of Eating Disorders by identifying subgroups (e.g. Endophenotypes) that may better predict prognosis, and also support in developing tailoring treatments. 

  • Improve understanding of, and identify risk factors for, suicidality in Anorexia and Bulimia Nervosa.

  • Characterise and improve understanding of emotional dysregulation in Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa.

  • Research on core psychopathology on Eating disorders


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor