CTP bag onlinekursus i den tolkemedierede patientsamtale - med videointerview

​Et nyt onlinekursus i den tolkemedierede patientsamtale skal gøre kommende læger og nuværende sundhedspersonale bedre til at gennemføre tolkede patientsamtaler.

Vent...

Sammen med Centre for Online and Blended Learing (COBL) har Rikke Sander Jensen fra CTP i samarbejde med klinikere, forskere, tolke og medicinstuderende udviklet et interaktivt online kursus, der fremover vil blive udbudt som frivilligt modul til medicinstuderende på deres kandidatuddannelse.

"Kurset dækker et område, der ellers ikke tilbydes undervisning eller træning i og hvor der mangler basale færdigheder og som desuden efterspørges blandt medicinstuderende og klinisk personale, inklusive læger" forklarer Rikke Sander Jensen

Rikke oplever, at både læger og patienter har udfordringer i forhold til den tolkede patientsamtale, og litteraturen peger på, at der er forskel i kvalitet af behandlingen for henholdsvis patienter med og uden behov for tolkning, og det er et problem, som der nu forsøges gjort noget ved, ved at tilbyde de kommende læger online-kurset.

Komplekst indhold formidles levende
Til online-kurset er der valgt et levende format, som er baseret på filmede samtaler mellem patienter og læger.

De medvirkende  tolke og læger i kursets materiale agerer skuespillere, der gennemspiller eksempler på den tolkede patientsamtale ud fra et omhyggeligt kvalitetssikret manuskript.

De filmede samtaler er siden klippet ned til korte sekvenser, som de studerende skal interagere med ved at besvare en række refleksionsspørgsmål, der afbryder videoen undervejs.

"Metoden med interaktive videoer giver stof til refleksion og får de studerende til at forholde sig nysgerrigt og analytisk til samtalen i modsætning til forelæsninger, hvor det læringsmæssige udbytte om en samtale i klinikken kan være mere begrænset," siger Rikke Sander Jensen og konkluderer: "Kombinationen af netop de meget virkelighedsnære videoer, korte oplæg og refleksionsopgaver gør en ellers meget kompleks viden lettilgængelig og motiverende uden at gå på kompromis med fagligheden.

Fleksibelt og åbent online kursus
Det tager maksimum 30 minutter at gennemføre kurset. Al materialet ligger online, og de lægestuderende på Københavns Universitet kan tilgå kurset fra computer, tablet eller smartphone, når det passer i deres uddannelse og undervisning.

Frit tilgængeligt
Også læger og andet klinisk personale fra de forskellige regioner kan dygtiggøre sig i den tolkemedierede patientsamtale, da kurset vil blive tilgængeligt via Nordic University Health Hub. På den måde kan det nye online kursus bidrage med en tværfaglig indsats i kvalitetssikring af behandlingen af patienter med behov for tolkebistand rundt om i landet.

Finansiering til udvikling og produktion stammer fra Uddannelseskvalitetspuljen, og kurset vil blive versioneret til engelsk, så også udenlandske studerende på fx udvekslingsprogrammer kan få glæde af det, ligesom man håber, at det åbner op for international videndeling og forskningssamarbejde.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor