CTP publicering om neurobiologisk forskning i PTSD hos traumatiserede flygtninge

​​En lille håndfuld medarbejdere Fra CTP står bag en publicering i det velrenommerede Psychological Medicine.

Vent...

​Under overskriften "Startle habituation, sensory, and sensorimotor gating in trauma-affected refugees with posttraumatic stress disorder" har en lille håndfuld medarbejdere netop publiceret I det velrenommerede tidsskrift. Psychological Medicine. Det er Hanieh Meteran, Erik Vindberg, Sigurd Vindberg Uldall samt Jessica Carlsson. Birte Glenthøj og Bob Oranje er også bidragydere til artiklen. 

"Indenfor forskningen i psykiatrien er der i de senere år sat større fokus på neurobiologiske og psykofysiologiske fundamenter for specifikke psykiatriske lidelser. Der er dog stor mangel på neurobiologisk forskning i PTSD hos traumatiserede flygtninge, især taget i betragtning af den høje forekomst af PTSD blandt flygtninge.

Dette tværsnitsstudie, der i alt inkluderede 25 traumatiserede flygtninge med PTSD og 20 raske flygtninge, undersøger afvigelser i en række komponenter af informationsbearbejdningen
(startle response, sensory og sensorimotor gating samt habituation).

Studiet viser ingen forskelle i den tidlige informationsbearbejdning (gating mekanismer) mellem patienter og raske kontroller. Mønsteret af defekter hos traumatiserede flygtninge med PTSD peger derimod på en anden form for sensorisk overload, en neural hypersensivitet og en forstyrret evne til at nedregulere responset på udefrakommende stimuli.

Studiet er et af de første af sin slags og et vigtigt skridt i bestræbelserne på at belyse neurofysiologiske forandringer hos patienter med PTSD.", fortæller stud. med og kommende reservelæge på CTP Hanieh Meteran, som er publiceringens hovedforfatter.

Find artiklen på PubMed


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor