De første 100 patienter til forskningsprojektet PROLED

​​Så har PC Ballerup fået tilknyttet de første 100 patienter til forskningsprojektet PROLED, som undersøger psykologiske og biologiske faktorer ved spiseforstyrrelser.

Vent...

Den nye samlede behandlingsindsats for spiseforstyrrelser, som er blevet samlet på PC Ballerup står bag forskningsprojektet PROLED  - Prospective Longitudinal All-comer Inclusion study in Eating Disorders

PROLED blev skudt i gang 2016 og de første 100 patienter er nu blevet tilknyttet projektet.

Formålet med projektet er at øge den biologiske forståelse af spiseforstyrrelser på baggrund af kliniske og biologiske faktorer (såkaldte biomarkører). I projektet er man interesseret i hvilke biomarkører, der:

  • Karakteriserer udviklingen af spiseforstyrrelser
  • Indikerer prognose og effekt af standardbehandling
  • Kan bidrage til udviklingen af nye behandlingsmetoder

"Med projektet forventer vi at kunne få en bedre forståelse af de forskellige spiseforstyrrelser. Vi kan dermed bedre vurdere hvordan patienterne har det, samt få viden om hvordan vi i endnu højere grad kan hjælpe patienterne til et bedre liv med et bedre helbred og større livskvalitet", fortæller Overlæge og Lektor Jan, Magnus Sjögren, Psykiatrisk Center Ballerup, som er ansvarlig for projektet.

Deltagerne
Alle personer i alderen 17-66 år, som bliver henvist med en mistanke om en spiseforstyrrelse eller er diagnosticeret med en spiseforstyrrelse via Region Hovedstadens Psykiatri, tilbydes at deltage i PROLED-studiet. Den enkelte patient deltager i udgangspunktet i projektet i 10 år.

Deltagerne undersøges med standardiserede metoder og tests i forhold til personlighed, adfærd, kognition mv. og får taget blodprøver en gang om året. Resultaterne sammenlignes med en kontrolgruppe bestående af frivillige raske forsøgspersoner uden spiseforstyrrelser.

Deltagerne kommer fra to sengeafsnit samt et dagafsnit for spiseforstyrrelser. Næste skridt i projektet bliver også at inkludere patienter fra den ambulante behandling af spiseforstyrrelser i projektet.

Samling af behandlingen af spiseforstyrrelser
Januar 2017 blev al behandling af voksne patienter med spiseforstyrrelser i Region samlet på PC Ballerup. Dette giver i endnu højere grad mulighed for at sammenhængende patientforløb og for at samle kompetencerne til gavn for behandlingen. Samtidig skaber det rigtig gode rammer for et forøget fokus på forskning i spiseforstyrrelser. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor