​​​

Dialektisk adfærdsterapi har positiv effekt ved behandling af spiseforstyrrelser

​Review viser, at DAT har god effekt ved depression og patienternes psykopatologi ved spiseforstyrrelserne Binge Eating Disorder og Bulimia Nervosa

Vent...

​Dialektisk AdfærdsTerapi (DAT) er en intervention mod ustabile følelser og var oprindeligt udviklet til behandling af borderline personlighedsforstyrrelse. DAT er også blevet undersøgt ved spiseforstyrrelser, hovedsageligt ved Binge Eating Disorder og Bulimia Nervosa med kun ét studie ved Anorexia Nervosa.

Kandidatstuderende Natalia Rozakou og Stefana Darvariu, har under vejledning af overlæge og lektor Magnus Sjögren, PCB, gennemført et systematisk review og metaanalyse af DAT i spiseforstyrrelser. Undersøgelsen afslørede, at fokus på følelsesmæssige aspekter ved behandling/terapi forbedrer spiseforstyrrelsessymptomer. Dette kan spille en stor rolle for patienter med spiseforstyrrelser i forbindelse med bedre recovery, og kan reducere af varigheden og dødeligheden af sygdommene.

DAT forbedrer følelsesregulering, psykopatologi og BMI
I det aktuelle systematiske review var 11 studier identificeret med i alt 669 deltagere mellem 18-65 år. Størstedelen af studierne inkluderede deltagere med Binge Eating Disorder (BED; n = 8), nogle med Bulimia Nervosa (BN; n = 3) og kun én med Anorexia Nervosa (AN).

Patienterne blev enten tildelt behandling med DAT i gruppe eller en kontrolgruppe (venteliste eller aktiv behandling/terapi). Studier som anvendte aktive terapiformer, sammenlignede DAT enten med Cognitive Behavioral Therapy (CBT) og CBT+, Behavioural Treatment Plan (BTP), Active Comparison Group Therapy (ACGT) eller Supportive Group Therapy (SGT).

En moderat stor forbedring var observeret i følelsesregulering hos patienterne som fulgte DAT (p=0.01). Dog opdagede man ingen forbedring ved følelsesmæssig spisning efter DAT (p=0.41).

Den mest iøjnefaldende forbedring var set ved depressive symptomer, som var forbedret efter behandling (p<0.00001).

Store forbedringer fra DAT i forbindelse med psykopatologi ved spiseforstyrrelser viste sig i overspisningsfrekvens og alvorlighed samt klare reduktioner af spiseforstyrrelsessymptomer samlet set (p=0.005).

DAT viste stort fald i BMI'en hos BED patienter (p=0.01)

Sammenfattende viste DAT stor effektivitet sammenlignet med kontrolgruppen med forbedring af emotionel dysregulation, psykopatologi og BMI ved spiseforstyrrelser. "Da antallet af inkluderede deltagere med AN var meget lavt, kan resultaterne ikke generaliseres til alle spiseforstyrrelser, men er hovedsageligt gældende hos BED og BN" konkluderer forfatterne.

Se resultaterne i Journal og Personalized Medicine.

 

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor