PC Ballerup deltager i ECT forskningsprojekt

Psykiatrisk Center Ballerup deltager i et omfattende forskningsprojekt, som skal finde prædikatorer, der kan forudsige effekten af samt risikoen for tilbagefald ved ECT behandling af patienter med svær depression.

I perioden fra oktober 2017 til oktober 2018 medvirker Psykiatrisk Center Ballerup i et omfattende ECT/MRI forskningsprojekt som professor Poul Videbech, Psykiatrisk Center Glostrup og professor Raben Rosenberg, Psykiatrisk Center Amager står bag.

I projektet undersøges hjernen hos patienter med svær depression før og efter elektrokonvulsiv terapi (ECT), samt ved en kontrol efter 6 måneder med det formål at:

1. Undersøge hjernevævet med den nyeste scanningsteknik så en evt. skadelig effekt af ECT kan udelukkes
2. Belyse mekanismerne bag ECT for at finde prædiktorer for gunstige resultater, tidligt tilbagefald og for bivirkninger
3. Undersøge omfanget af og baggrunden for påvirkningen af hukommelsesfunktionen

Metode
I studiet planlægges det at undersøge 60 patienter henvist til ECT på Psykiatrisk Center Glostrup, Amager, Ballerup og København pga. depression.

Patienterne bliver undersøgt ved hjælp af:

  1. MR skanning af hjernen (sekvenser, der undersøger hjernens makrostruktur, strukturel og funktionel konnektivitet, blodgennemstrømning samt blod-hjerne-barrieren)
  2. Blodprøver (bl. a. neurale vækstfaktorer fx BDNF samt hjerneskademarkør)
  3. Et grundigt klinisk undersøgelsesprogram

Resultater og konklusion:
Det er håbet ved at kombinere blodprøver og MR teknik at finde forhold, der kan forudsige gunstigt respons, risiko for bivirkninger og for tilbagefald. Der er intet, der tyder på, at ECT kan skade hjernevævet, men vi føler en etisk forpligtigelse til at undersøge dette med den nyeste teknik.

De nævnte prædiktorer vil muliggøre, at behandlingen af de sværeste depressioner vil kunne forbedres og individualiseres i langt højere grad end i dag, hvorved sygdomsprognosen kan forbedres betydeligt. Vi forventer yderligere at være i stand til at forsikre patienterne og kolleger om behandlingens sikkerhed.

Kontaktperson
Ph.d.-studerende, speciallæge i psykiatri Krzysztof Gbyl
krzysztof.gbyl@regionh.dk


Redaktør