Magnus Sjögren

O​verlæge  og forskningslektor Magnus Sjögren har sammen med dygtige kolleger arbejdet på at stable PROLED på benene fra bunden. 

Fart i forskningsprojektet PROLED

​​PROLED forskningsprojektet på PC Ballerup kan nu for alvor tage fart. Som noget nyt tilbydes patienter fra Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser at deltage i projektet.

Vent...

​​PROLED forskningsprojektet blev sat i søen i 2016, og i projektet undersøges kort fortalt psykologiske og biologiske faktorer ved spiseforstyrrelser. Det sker blandt andet ved i en database at indsamle kliniske data og såkaldte biologiske markører fra patienter, som er tilknyttet spiseforstyrrelsesområdet på PC Ballerup.

I Forskningsprojektets første år har man således haft 208 tilknyttede patienter fra spiseforstyrrelsesområdets to sengeafsnit samt daghospitalet.

Nu er der i projektet åbnet op for at også de mange patienter, der er i gang med ambulant behandling for en spiseforstyrrelse på PC Ballerup kan deltage i forskningsprojektet. Det åbner op for en yderligere kohorte af deltagere på 800 personer.

"At kunne rekruttere fra ambulatoriet, som behandler en stor mængde patienter er meget glædeligt, da det skaber forudsætning for bedre repræsentativitet og mere forskning til denne gruppe af individer. Der mangler effektiv behandling af denne gruppe, og der er stort risiko for kronicitet og komplikationer. Rekrutteringen af patienter har hidtil været en udfordring, så det er et skridt i den rigtige retning", fortæller, som tog initiativ til og har været ansvarlig for projektet siden opstarten. 

Skal øge den biologiske forståelse af spiseforstyrrelser
Formålet med PROLED forskningsprojektet er at øge forståelsen af spiseforstyrrelser på baggrund af både kliniske og biologiske faktorer, de såkaldte biomarkører. I projektet er man interesseret i hvilke biomarkører, der:

  • Karakteriserer udviklingen af spiseforstyrrelser
  • Indikerer prognose og effekt af standardbehandling
  • Kan bidrage til udviklingen af nye behandlingsmetoder


"Med projektet forventer vi at kunne få en bedre forståelse af de forskellige spiseforstyrrelser. Vi kan dermed bedre vurdere hvordan patienterne har det, samt få viden om hvordan vi i endnu højere grad kan hjælpe patienterne til et bedre liv med et bedre frihed fra Spiseforstyrrelsens tvang og dermed større livskvalitet", fortæller Magnus Sjögren.

Stærk tradition i Danmark
Omdrejningspunktet i PROLED er en forskningsdatabase, hvor data fra patienter udgør det bærende fundament.

"PC Ballerup rummer et af verdens største centre for spiseforstyrrelser. Det er enestående, at så mange patienter med forskellige typer af spiseforstyrrelser i forskellige sværhedsgrader og i forskellige faser af deres sygdom behandles samme sted. Det har skabt et stærkt tværfagligt miljø og et godt grundlag for forskning inden for dette område. Vi har en tradition for at arbejde med forløbsstudier af store patientgrupper i Danmark, blandt andet fordi cpr-systemet giver os unikke muligheder for at holde kontakt med projektdeltagere, og nu  har vi for første gang også opbygget en klinisk database inden for spiseforstyrrelser, som i fremtiden kan gøre os klogere på disse lidelser og deres forløb og i sidste ende bidrage til udvikling af behandlingen til gavn for patienterne", fortæller Klinikchef Jens Drachmann Bukh.

Deltagerne
Alle personer i alderen 17-66 år, som bliver henvist med en mistanke om en spiseforstyrrelse eller er diagnosticeret med en spiseforstyrrelse via Region Hovedstadens Psykiatri, tilbydes at deltage i PROLED-studiet. Den enkelte patient deltager i udgangspunktet i projektet i 10 år.

Deltagerne undersøges med standardiserede metoder og tests i forhold til personlighed, adfærd, kognition mv. og får taget blodprøver en gang om året. Resultaterne sammenlignes med en kontrolgruppe bestående af frivillige raske forsøgspersoner uden spiseforstyrrelser.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor