Forskningslektorat til Jan Magnus Sjøgren

​Den 1. august tiltrådte overlæge og seniorforsker Jan Magnus Sjøgren et 5-årigt klinisk forskningslektorat på Københavns Universitet, Institut for klinisk medicin.

Jan Magnus skal primært arbejde med biologisk forskning inden for spiseforstyrrelser, hvilket er et af RHP's strategiske satsningsområder.  

Stillingen som klinisk forskningslektor i psykiatri indebærer at 50 % af stillingen varetages i klinikken på PC Ballerup, mens de øvrige 50 % benyttes til forskningsopgaver og -formidling samt undervisningsopgaver. Derudover kommer faglig udvikling, herunder deltagelse i den videnskabelige udvikling af fagområdet, forskeruddannelse, vejledning og bedømmelsesarbejde.

Koble viden om psykopatologien og patofysiologien
Det er formålet med Jan Magnus´ forskningsprogram PROLED at udvikle viden om psykopatologien (symptomer og kliniske tegn) og patofysiologien (biologien) ved spiseforstyrrelser og at se på koblingen mellem elementerne. 

Viden om patofysiologien afdækkes ved at undersøge biomarkører f.eks  blodbiomarkører for inflammation, appetitregulering, nervecelles funktion. Endelig er det målet at forbedre behandlingen af patienter med spiseforstyrrelser.

Som en del af forskningsprogrammet er der etableret en biobank og en database. Over de kommende ti år indsamles blodprøver og urinprøver fra patienter med spiseforstyrrelser.  Indsamlingen af materiale kobles med data indsamlet via spørgeskemaer, kliniske interviews og tests for at afdække patienternes psykopatologi.  

Differentieret behandling
Det er formålet at identificere biomarkører, f.eks. både sygdomsmarkører og prognostiske markører, som kan hjælpe med at subgruppere patienterne.

"Vi ser et behov for at differentiere behandlingen af spiseforstyrrelser. Det er målet med forskningen i langt højere grad at kunne sub-gruppere patienterne ud fra psykopatologi, og dermed kan vi også nuancere behandlingen til fordel for den enkelte patient.  På den måde kan vi sammensætte en endnu mere målrettet behandling af den enkelte patient med den rette kombination af medicin og psykoterapi," forklarer Jan Magnus om hvordan den enkelte patient kommer til at mærke en forskel.

De data, der indsamles i PROLED, skal danne grundlaget for et antal ph.d.-studier på Psykiatrisk Center Ballerup.

Ambitiøs forskningsdagsorden
Med udgangen af 2017 samles behandlingen af voksne patienter med spiseforstyrrelser i Region Hovedstaden fysisk i nybyggede faciliteter på PC Ballerup.

Jan Magnus er som seniorforsker ved det nye kompetencecenter for behandlingen af spiseforstyrrelser på  PC Ballerup netop nu ved at opbygge en stærk forskergruppe. 

"Vores ambition er at bringe forskning og klinik tættere sammen, og på den måde muliggøre den anvendte forskning ved på det kliniske niveau at kunne bruge vores fund direkte i behandlingen som et tilbud til patienterne. Derfor er det også vigtigt, at man som forsker fortæller patienterne hvad der sker og hvorfor. Det er jo deres sygdomme. Der er også en meget vigtigt del af processen, at vi får en tilbagemelding fra patienterne om det giver mening", fortæller Jan Magnus.

Fusionen af Region Hovedstadens tilbud til voksne patienter med spiseforstyrrelser betyder, at omkring 120 dygtige medarbejdere samles på samme matrikel.

"Jeg ser det som en stor mulighed at vi samles. Vi har brug for at dele vores viden med hinanden, og for at se hvordan vi kan bruge den viden i forskningen.  Forskning handler om at frembringe viden, som giver mening og som kan gøre en forskel for patienten, og i den proces kan alle bidrage. Når vi fusionere blive vi en meget stor enhed. Jeg ser det både som en stor mulighed, men det medfører også en forpligtelse til at forske og til om muligt at frembringe resultater, som også kan sætte et internationalt aftryk", forklarer Jan Magnus før han konkluderer:

"Vi er sat i verden for vores patienter, og det er derfor vigtigt at det hele tiden giver mening for patienterne.  Og for at muligøre dette arbejder vi nu på at sætte et internationalt forskningsaftryk gennem både nationale og internationale samarbejder.  ​

Redaktør