Forskningsophold med stort udbytte

​Som en del af Jessica Carlsson Lohmanns 3 måneders forskningsophold i Australien har hun blandt andet holdt oplæg ved Black Dog Institute, og deltaget i en konference i Sydney.

Jessica Carlsson Lohmann er netop hjemvendt fra sit forskningsophold i Australien, som varede fra januar til april.

Jessica deltog i forskningsprojektet "Forebyggelse af traume-relaterede psykiske helbredsproblemer blandt flygtninge". Projektet er et samarbejdsprojekt mellem CTP, University of New South Wales, og The New South Wales Services for the Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma Survivors (STARTTS).  Jessica fungerer som vejleder for postdoc. Charlotte Sonne fra PC Ballerup på dette projekt.

Derudover indgik Jessica i Professor Derrick Siloves forskergruppe på University of New South Wales. Professor Silove er en af de førende eksperter indenfor traumer og psykiske helbred blandt flygtninge og transkulturel psykiatri på verdensplan. Han har over 350 videnskabelige publikationer og fungerer som konsulent indenfor dette område for en række organisationer som f.eks. WHO, UNHCR.

"At arbejde med Derrick Silove og hans gruppe har været utroligt inspirerende og givet mange nye idéer til nye forskningsprojekter og samarbejder, som vi vil gennemføre i løbet af de kommende år. Prof. Silove er meget interesseret i det arbejde vi laver på CTP, som han mener er enestående på verdensplan i forhold til målgruppen. Han er meget interesseret i at fortsætte et endnu tættere samarbejde fremover.  Under opholdet har jeg desuden haft mulighed for at mødes med flere andre australske forskergrupper, som producerer virkelig god og solid videnskab indenfor samme område. Der er således muligvis flere nye gode samarbejder på vej", fortæller Jessica.

Oplæg ved Black Dog Institute
Som del af opholdet holdt Jessica oplæg ved Black Dog Institute ved University of New South Wales den 8. marts som en del af universitets Academic Forum. Oplægget havde overskriften "What have we learnt from 8 years of research with trauma-affected refugees at the Competence Centre for Transcultural Psychiatry, Copenhagen". Her stillede Jessica blandt andet skarpt på den måde CTP arbejder med en tæt kobling af forskning og klinik.

Konferencedeltagelse sammen med CTP kollega
Endelig deltog både Jessica og CTP's Charlotte Kærgaard Sonne i en international konference om traumer i flygtninge i Sydney i marts måned. Her deltog både Jessica og Charlotte med oplæg, og derudover var Jessica inviteret som oplægsholder i en "expert round table panel discussion

"Det var den første konference med fokus på traumer og flygtninge for Australien og New Zealand. Den  blev blandt andet arrangeret af vores anden samarbejdspartner i Sydney, STARTTS, som igennem  omkring 30 år har arbejdet med rehabilitering af flygtninge med psykiske vanskeligheder. Der deltog over 500 personer, primært fra Australien og New Zealand, og der var både et spækket videnskabelig program og et farverigt socialt program. Det var en rigtig god mulighed for at formidle nogle af CTP's nye forskningsresultater, som der var stor interesse for. At være inviteret gæst i panelet var rigtig spændende og samtidig nyt for mig. Det gav mig mulighed for, sammen med erfarne eksperter, at drøfte de udfordringer, der i er i forhold til behandling og rehabilitering af svært traumatiserede flygtninge og derudover få drøftet, hvad der bør være på dagsorden i forhold til forskning. Jeg fik hilst på en række forskere som jeg tidligere kun havde "læst af". For mig er samtalerne i pauserne på konferencer ofte lige så givende som selve oplæggene", fortæller Jessica, som nu vel hjemme igen på CTP.

Se konferencens hjemmeside: http://www.refugeetraumaconf.org.au/


Redaktør