Forskningsprojekt spiseforstyrrelsesområdet

Forskningsprojekt om relation mellem vægtøgning, fysisk aktivitet og søvn ved anoreksi

På Psykiatrisk Center Ballerup kører et projekt, som ved hjælp af et accelerometer undersøger relationen mellem vægtøgning, fysisk aktivitet og søvn hos patienter med anoreksi

Vent...

Hvad sker der med en anoreksi-patients vægt, når man ændrer på mængden af fysisk aktivitet og søvn? Det har stud. med. Margrete Kvaal Birkeland sat gang i at undersøge, som del af hendes forskningsår i 2019 ved Forskningsenheden for Spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup.

I projektet bliver patienterne udstyret med et Actigraph accelerometer, som måler fysisk aktivitet og søvn. Patienter, som har deltaget fortæller, at det er "lige som at gå med et ur". 

Formålet med projektet er at undersøge om der sker ændringer i mængde fysisk aktivitet og søvn i løbet af vægtøgningsbehandlingen på døgnafsnittene, da dette ville kunne have indvirkning på behandlingsresultat og patienternes velvære. Projektet er en del af PROLED-studiet, og har aktuelt 29 inkluderede patienter. Dataindsamlingen fortsætter i 2020. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor