Ny specialistuddannelse i spiseforstyrrelser

​​Der er nogle særlige problemstillinger, når man har at gøre med patienter med en spiseforstyrrelse. Nu er PC Ballerup klar med en specialistuddannelse for medarbejdere, som har patienter med denne diagnose.

Vent...

Det har længe været et ønske at etablere en specialistuddannelse inden for spiseforstyrrelser, og nu er den klar. Uddannelsen, som er af i alt fire dages varighed, har som formål at styrke medarbejdernes viden om og kompetencer i forhold til at forstå og behandle patienter med en spiseforstyr­relse samt sikre et bredt kendskab til de forskellige behandlingsmetoder på tværs af piseforstyrrelsesenhederne.

For medarbejdere med patienter med spiseforstyrrelser
Uddannelsen henvender sig til kliniske medarbejdere i psykiatrien i afsnit, hvor patienter med spiseforstyrrelse er en del af målgruppen, herunder både læger, psykologer og andet tværfagligt personale fra RHP. 

Derudover kan uddannelsen være relevant for medarbejdere udenfor psykiatrien, som f.eks. arbejder i private klinikker eller på bosteder og lignende for mennesker med en spiseforstyrrelse. 

På det første forløb, som afvikles foråret 2021, vil der primært være pladser til medarbejdere på spiseforstyrrelsesområdet for voksne i RHP. På de efterfølgende forløb vil der være plads til et større antal medarbejdere fra øvrige afsnit i RHP samt til fagpersoner uden for RHP.

Et tværfagligt fokus
Uddannelsen har et tværfagligt fokus, og undervisergruppen er bredt sammensat af speciallæger i psykiatri og endokrinologi, psykologer, diætister, socialrådgivere, sygeplejersker og fysioterapeuter fra spiseforstyrrelsesenhederne på Psykiatrisk Center Ballerup.

På uddannelsen, som varer fire dage, lærer deltagerne blandt andet om: 

 • Psykopatologi og diagnostik

 • Forløb og komorbiditet

 • Epidemiologi

 • Forskning i spiseforstyrrelser

 • Ernæring

 • Miljøterapi, fysio- og kropsterapi

 • Psykoterapeutiske behandlingsmetoder

 • Psykofarmakologisk behandling

 • Somatiske komplikationer

 • Sociale forhold og tværsektorielt samarbejde

 • Pårørendesamarbejde

 • Psykiatrilov, etiske dilemmaer

Alle afsnit på spiseforstyrrelsesområdet på PC Ballerup har været med til at tilrettelægge uddannelsen.

Hvor og hvornår
Uddannelsen afvikles over 2 x 2 dage og løber af sta­blen første gang med to dages undervisning i slutningen af april og to dage igen i starten af juni måned. Undervisningen finder sted fysisk på Psykiatrisk Center Ballerup.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor