PTSD-SP i traumatiserede flygtningepatienter

​I et tværsektorielt studie har man undersøgt forekomsten af PTSD med sekundær psykotiske symptomer (PTSD-SP) i traumatiserede flygtninge i psykiatrisk behandling.  

Vent...

​Hannah Rathke, Jessica Carlsson og Sabina Palic fra CTP har sammen med Stig Poulsen (Københavns Universitet) publiceret artiklen "PTSD with secondary psychotic features among trauma-affected refugees: The role og torture and depression" i journalen Psychiatry Research. 

I det tværsektorielle studie har man undersøgt forekomsten af PTSD-SP (PTSD med sekundære psykotiske symptomer) og dens association med tortur og depression hos flygtninge, som søger behandling på Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri (CTP) på Psykiatrisk Center Ballerup. 

Undersøgelsen tog afsæt i data fra Danish Database on Refugees with Trauma (DART), som repræsenterer ca. 90 procent af CTP's flygtningepatienter i årene 2008-2013, og viste at ca. 30 procent af patienterne havde PTSD-SP. Heraf levede 44 procent op til kriterierne for F.62.0 varige personlighedsændringer efter katastrofeoplevelse. 

Størstedelen af de psykotiske symptomer hos traumatiserede flygtninge havde traume-relateret indhold. Tortur var ikke associeret med forekomsten af PTSD-SP, men det var depression derimod. Den relativt høje forekomst af PTSD-SP sætter spørgsmålstegn ved validiteten af den nye diagnose for kompleks PTSD i ICD-11, som ikke omfatter nogen former for psykotiske symptomer, og som samtidig erstatter diagnosen F.62.0 – varige personlighedsændringer efter katastrofeoplevelse.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor