Publicering af forskningsartikel om peerstøtte

​Lisa Korsbek og Lone Petersen fra Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery på PC Ballerup har i en forskningsartikel undersøgt effekten af peerstøtte.

​Peerstøtte i psykiatrien er på dagsordenen, nationalt og internationalt. Alene i Region Hovedstadens Psykiatri er der i regionens behandlingstilbud aktuelt ansat mere end 30 peerstøtte-medarbejdere. 

En peerstøtte-medarbejder er en person, der med udgangspunkt i personlige brugererfaringer fra psykiatrien er ansat til at støtte og facilitere håb hos de aktuelle brugere af psykiatrien, og direkte eller indirekte understøtte patientens recoveryproces.

Recovery-mentorer som peerstøtte
De fleste peerstøtte-medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri arbejder som recovery-mentorer på de enkelte afdelinger rundt omkring i regionen, både i den ambulante behandling og på sengeafsnit, dvs. på både åbne og lukkede, intensive, afdelinger. Peerstøtte anskues internationalt til at være den væsentligste enkeltfaktor til fremme af en recovery-orienteret psykiatri.

Effekten af peerstøtte undersøgt
Men hvad siger den videnskabelige litteratur? Hvad er effekten? Det har Lisa Korsbek og Lone Petersen fra Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery på PC Ballerup sat sig for at undersøge. 

Resultaterne af undersøgelsen foreligger nu som en stor publikation i det nordiske Tidsskrift for psykisk helsearbeid, der udgives af Universitetsforlaget i Norge. 

Se abstract 

 

Redaktør