Publicering om Illness Management and Recovery

​Så er Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery klar med en publicering med nogle af resultaterne fra interventionen Illness Management and Recovery

​Seniorforsker Lisa Korsbek og ph.d. studerende Anna Kristine Waldemar, begge en del af PC Ballerups Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, har sammen med en lang række andre forfattere netop publiceret nogle af resultaterne på interventionen Illness Management and Recovery.

Interventionen blev gennemført i form af en randomiseret undersøgelse i distriktspsykiatrien på PC Ballerup og Gladsaxe, samt PC Frederiksberg, i perioden 2011-2014: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638237.2016.1244716

Helle Stentoft Dalum var ph.d. studerende på projektet og forsvarede sin ph.d. afhandling på PC Ballerup 30. januar 2015:  https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre/Rehabilitering-og-recovery/afsluttede_indsatser/Sider/Individuel-mestring-og-recovery.aspx

Studiet har ikke kunnet påvise effekt af IMR-interventionen i den danske sammenhæng, når IMR sammenlignes med standard behandling. Dette står i modsætning til flere af de tidligere studier af IMR, gennemført i bl.a. Israel, USA og Sverige.

Derfor gennemføres der aktuelt også en større systematisk undersøgelse af effekterne af IMR i form af et Cochrane Review. Protokollen blev udgivet i april 2014, og reviewet med de dertil knyttede metaanalyser udkommer i 2017: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011071/full

Redaktør