Publicering om body dysmorphic disorder i ugeskrift for læger

​Magnus Sjögren og Mustafa Bashir M. Jawad står bag en publicering i Ugeskrift for læger om body dysmorphic disorder

I ugeskrift for læger har Magnus Sjögren og Mustafa Bashir M. Jawad (tidligere PC Ballerup ansat) fået publiceret en artikel med titlen Body Dysmorphic disorder. 

I artiklen præsenteres den nyeste viden inden for ætiologi, patofysiologi og behandling, herunder antallet af kosmetiske indgreb. Det er tesen, at et bedre kendskab til dette vil give en større forståelse for forebyggelse og behandling af BDD.

Dysmorfofobi eller body dysmorphic disorder (BDD) eren sindslidelse, hvor man er præget af en stor optagethed af eget udseende. Personer med BDD har en høj selvmordsrisiko. Der er overlap mellem BDD og spiseforstyrrelser, og nogle gange taler man om komorbiditet, enten ved at spiseforstyrrelsen ses ved BDD eller omvendt. 

Se kort videoomtale af artiklens indhold


Redaktør