Publicering om sammenhæng mellem søvn og PTSD

​​CTP's Hinuga Sandahl har med afsæt i sin Ph.d.-afhandling udgivet artikel om sammenhængen mellem søvn og PTSD hos traumatiserede flygtninge

Vent...

Hinuga Sandahl er hovedforfatter til den spændende artikel: "Investigating the link between subjective sleep quality, symptoms of PTSD and level of functioning in a sample of trauma-affected refugees"

Artiklen er publiceret i Sleep og undersøger sammenhængen mellem selvrapporteret søvn/søvnbesvær, PTSD symptomer og funktionsevne blandt traumatiserede flygtninge.

Datagrundlaget er alle deltagere i det 5. randomiserede studie på CTP (PTF5) med fokus på interventioner der kunne bedre søvn.  Studiet peger på, at både baseline søvnkvalitet og bedring af søvnkvalitet prædikterer udbytte af behandling på PTSD symptomer. Samtidig fandt vi også, at bedring af PTSD-symptomer var tættere associeret til en generel bedring (bedring i "well-being").

Resultaterne peger på, at der er brug for mere viden omkring hvem der kan profitere af søvnforbedrende behandling og et behov for at undersøge, hvor dette delelement skal ligge i PTSD-behandlingen.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor